POINTA – sedno, sens, istota jakiegoś utworu, dowcipu, celnej wypowiedzi, może to być – koncept, → paradoks, odwrócenie sytuacji wyjściowej, nośne znaczeniowo rozwiązanie akcji, zaskoczenie odbiorcy, dobitne zakończenie utworu.