POKOLENIE „WSPÓŁCZESNOŚCI” – generacja poetów, pisarzy, krytyków, skupionych po roku 1956 wokół czasopisma literackiego pt. „Współczesność”, będącego trybuną twórców, którzy w epoce odwilży doszli do głosu. Urodzeni w latach trzydziestych, odegrali istotną rolę w literaturze powojennej. Do grupy zwanej pokoleniem „Współczesności” należą: Ernest Bryll, Stanisław Grochowiak, Marek Nowakowski, i inni.

 

Facebook aleklasa 2