PROFETYZM – prorocze przewidywanie przyszłości, zdolność niedostępna zwykłym ludziom, dana przez Boga wybranej jednostce. W takiej formie profetyzm pojawia się m.in. w Biblii. Pojawiał się zwykle w przełomowych momentach dziejowych.

Literatura profetyczna – to literatura zawierająca proroctwa dotyczące przyszłości, w Polsce rozkwitła w dobie romantyzmu. Bardzo często w tekstach profetycznych posługiwano się stylizacją biblijną. Największe nasilenie tej tendencji nastąpiło w romantyzmie (np. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza), w związku z przyjmowaniem przez twórców poetyckiej roli wieszcza i mesjanizmem.