PROROCTWO – przewidywanie przyszłości, wizje jasnowidzów lub wybranych jednostek (por. → profetyzm). W wizjach proroczych człowiek dopatruje się głosu Boga, który pragnie przemówić do ludzi. Proroctwa zawarte są w Biblii a także w literaturze świeckiej: np. romantycznej. Proroctwa charakteryzują się podniosłą stylistyką a także nagromadzeniem symboli, gdyż sens proroctwa nigdy nie jest podany wprost, wymaga „odczytania” ukrytego znaczenia znaków.