PROWIDENCJALIZM – przekonanie, iż historia jest wyłącznie wynikiem wyroków boskich a nie sferą ludzkiego działania. Bez względu na poczynania człowieka, na jego plany i precyzję ich wykonania – finał danego wydarzenia musi być zgodny z wolą Boga. Pogląd taki prezentuje w Nie-Boskiej komedii Zygmunt Krasiński. Ukazuje wizję abstrakcyjnej rewolucji – walki arystokratów z ludem – twierdzi, że „zło walczy ze złem”. Śledząc akcję dramatu, widzimy, że zwyciężają rewolucjoniści – lecz zakończenie utworu przynosi nieoczekiwane rozwiązanie: Chrystus jako jedyne Dobro, w postaci światła schodzi na pole bitwy i niweczy wodza i zwycięstwo rewolucjonistów. Nie jest tu górą żadna ze stron – tylko Bóg.