PRYSZCZACI – takim mianem określa się grupę pisarzy, którzy w okresie powojennym, na przełomie lat 40. i 50. wystąpili z aktywnym programem, popierającym władzę ludową w duchu → socrealizmu. Twórczość miała, według manifestów Pryszczatych, krzewić ideały socjalizmu, zwalczać wroga klasowego, podejmować problematyką produkcyjną i agitacyjną. Grupa ta szybko zakończyła swój żywot – ok. roku 1956. Należeli do niej: Wiktor Woroszylski, Witold Wirpsza, Andrzej Braun, Tadeusz Konwicki, Witold Zalewski i Tadeusz Borowski.