PRZEDBURZOWCY – nazwano tak grupę pisarzy i krytyków, skupionych wokół „Dziennika Literackiego” na przełomie lat 50. i 60. XIX w. we Lwowie. Należeli do niej: Michał Bałucki, Józef Narzymski, Teodor Tomasz Jeż. Twórcy tej grupy łączyli ideologię romantyzmu z pozytywistyczną tendencją, nawiązywali do twórczości Juliusza Słowackiego a przy tym propagowali literaturę zaangażowaną w sprawy kraju. Nazwa „Przedburzowcy” jest adekwatna do czasu, w którym działała grupa – przed „burzą”, czyli przed powstaniem 1863 roku.