PRZERZUTNIA – środek poetycki stosowany w poezji. Polega na tym, że wers nie równa się zdaniu, lecz wyraźnie zdanie zostało przerzucone (zgodnie z nazwą terminu) do drugiego wersu, a nawet do następnej zwrotki. Oto przykład:

Ponieważ wszystkie w oczach dziewczyny
pociechy, czemuż muszę od nich stronić?
Czemuż zaś na te narażam się oczy?
(Jan Andrzej Morsztyn – Cuda miłości)

Przerzutnia uderza tym bardziej, że całostka zdania, rozłożona na dwa wersy nie jest oddzielona ani przecinkiem, ani myślnikiem czy innym znakiem interpunkcyjnym.