STOICYZM – jest to nurt filozoficzny, utworzony w III w. p.n.e. przez Zenona z Kition, należący do nurtów materialistycznych. Filozofia ta opiera się o założenie, że człowiekiem nie powinny rządzić namiętności, uczucia i nastroje – lecz rozum. Człowiek powinien żyć mądrze, zgodnie z rozumem i naturą, postępować etycznie, zachować swą duszę w stanie harmonii i spokoju.Osiągnąć szczęście – to według stoików zachować równowagę duchową, powagę, spokój i trzeźwość umysłu wobec wszystkich spraw tego świata.

Stoik – to człowiek, który wypracowuje w sobie obojętność na ból i na przyjemności, jest niewrażliwy na nieszczęścia, niczym się nie emocjonuje, cechuje go hart ducha w każdych okolicznościach. Z filozofii tej, do której nawiązywano wielokrotnie w późniejszych stuleciach, pochodzi potoczne powiedzonko: „zachować stoicki spokój”.