SYMULTANIZM – technika w prozie XX wieku polegająca na równoczesnym prezentowaniu wydarzeń, które są od siebie niezależne, dzieją się zupełnie oddzielnie i w różnych miejscach. Jest to ogarnięcie jak gdyby „okiem kamery” kilku punktów tak, aby narzucić odbiorcy wyraźnie ich jednoczesność. Jest to technika stosowana często w filmie – kiedy na ekranie oglądamy np. przekrój wieżowca i rozmaite sceny w różnych mieszkaniach lub kiedy ekran podzielony jest na mniejsze klatki prezentujące jednocześnie różne miejsca. Techniką symultaniczną operuje John Dos Passos np. w USA.