Testament – z łac. testamentum – przymierze. Tak nazwano dwie części BibliiStary i Nowy Testament. Księgi te są symbolem przymierza, jakie zawarł Bóg z Narodem Wybranym – Stary Testament i z człowiekiem w ogóle – Nowy Testament.