TRAGIZM – jest to cecha dzieła literackiego, charakterystyczna dla tragedii, lecz pojawiająca się także w innych gatunkach, polegająca na takim ułożeniu losów bohatera, że musi on dokonać wyboru pomiędzy dwoma równorzędnymi racjami, lecz każda jego decyzja pociągnie za sobą złe skutki. Jest to kategoria ukształtowana w epoce starożytnej, przypisana tragedii greckiej. Za konkretny przykład tragizmu może posłużyć osoba Kreona z Antygony Sofoklesa – musi on wybrać pomiędzy uczuciem rodzinnym a autorytetem królewskim, między władzą a uczuciem – i każda jego decyzja jest zła. Z kolei Konrad Wallenrod musi wybierać pomiędzy sprawą kraju a życiem prywatnym i własnym honorem rycerskim – jeśli nie poświęci swojego honoru i swojej miłości – zginie ojczyzna, jeśli zaś poświęci się krajowi i uratuje Litwę – musi porzucić ukochaną żonę i dokonać zdrady (por. → wallenrodyzm).