Wątek to linearny, rozwijający się w czasie fragment akcji utworu epickiego lub dramatycznego, dotyczący pojedynczego bohatera lub problemu. Utwór małych rozmiarów (nowela, opowiadanie) może się skupiać na jednym wątku, utwór obszerniejszy (np. powieść) może mieć wiele wątków. W przypadku – dajmy na to – Lalki – mówimy na przykład o wątkach takich jak: miłość Wokulskiego do Izabeli, wspomnienia Rzeckiego, losy spółki do handlu z Rosją itp. Pojawienie się tego pojęcia na liście wymagań egzaminacyjnych oznacza, ze musicie umieć identyfikować ważniejsze wątki występujące w lekturach zamieszczonych na liście

Zapamiętaj definicję

Wątek – ciąg zdarzeń o więzi przyczynowo-skutkowej skupiony wokół jednego bohatera lub wokół dwóch lub więcej bohaterów, dotyczący ich wzajemnych relacji (np. miłości, rywalizacji, nienawiści). Fabuła może być jednowątkowa – z taką sytuacją spotykamy się najczęściej w nowelach, lub wielowątkowa (np. w wielkich powieściach realizmu XIX w. – w Ojcu Goriot Honoriusza Balzaca mamy przykładowo wątki: kariery, miłości, zbrodni itd.)