WINKELRIED – „Polska Winkelriedem narodów” – takie hasło zamieszcza w Kordianie Juliusz Słowacki. Aby pojąć jego wymowę, trzeba znać historię średniowiecznego Winkelrieda. Był to rycerz, który wsławił się podczas walki Szwajcarów o niepodległość. W krytycznej chwili – przed murem wrogich lanc, Winkelried objął i wbił sobie w piersi tyle grotów, że przez wytworzoną lukę wdarli się jego towarzysze. Poświęcając swoje życie – umożliwił zwycięstwo Szwajcarów w bitwie pod Sempach. Natomiast Słowacki w Kordianie dokonał porównania czynu Winkelrieda i sytuacji Polski, która podobnie jak szwajcarski bohater poświęca siebie, skupia na „swoim ciele” siły mocarstw, wywołując powstanie listopadowe, umożliwiając innym uciśnionym narodom zrywy niepodległościowe (porównaj → mesjanizm).