Czynniki sprzyjające idei zjednoczenia:

 • wspólnota kulturowa i językowa;
 • dążenie mieszczaństwa, przede wszystkim polskiego, do likwidacji wewnętrznych granic i barier celnych;
 • dążenie drobnego rycerstwa do stworzenia silnej drużyny pod przewodnictwem władcy centralnego;
 • starania hierarchii kościelnej, szczególnie prymasów Polski, którym „ubywało” obszarów i dochodów pod własną kontrolą, poprzez odrywanie kawałków, a potem już całych diecezji na rzecz innych ośrodków kościelnych (w Brandenburgii, Czechach itd.);
 • patriotyzm części hierarchii kościelnej, np. arcybiskupa Jakuba Świnki;
 • mit o św. Stanisławie, kanonizowanym biskupie, którego członki, oddzielone uprzednio od ciała, zrosły się – to samo miało stać się z podzielonym państwem polskim;
 • przedsięwzięcia konkretnych władców.

Przypomnienie
Polska jest rozbita na dzielnice – na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego z 1138 roku. Cel władców: zjednoczenie.

 

Prekursorami idei zjednoczenia byli Henrykowie śląs­cy. Niestety, kiedy Henryk II zginął pod Legnicą w 1241 roku, sprawa zjednoczenia kraju została odłożona. Dopiero Bolesław Wstydliwy i Leszek Czarny wzmocnili autorytet władzy w dzielnicy stołecznej, łamiąc opór możnych.

 • Po dwóch bezdzietnych książętach na tron krakowski trafił w 1288 roku książę wrocławski Henryk IV Probus. Wychowany w wyrafinowanej kulturze dworskiej ostatnich czeskich Przemyś­lidów, miał ambitne plany polityczne. Starania o koronę królewską rozpoczął od uzyskania wstępnej papieskiej zgody. Niestety, dość wczesna śmierć (1290 rok) nie pozwoliła mu na realizację zamierzeń.
 • Rywalizacja o panowanie nad Polską rozgorzała pomiędzy Przemysławem II Wielkopolskim, który zapewnił sobie rządy nad Pomorzem Wschodnim na mocy traktatu w Kępnie w 1288 roku, podpisanym z ostatnim lokalnym księciem gdańskim Mszczujem II, a królem czeskim Wacławem II, mającym pretensje do tronu, gdyż zmarły Probus był jego lennikiem.
  Pod naciskiem czeskim Przemysław musiał opuścić Kraków. Mimo to wyjednał zgodę na koronację, do której doszło w Gnieźnie w 1295 roku. Niedługo później, w marcu 1296 roku, został zamordowany w Rogoźnie przez brandenburskich najemników.
 • Próżnię po niespodziewanej śmierci Przemysława usiłował wypełnić książę brzesko-kujawski Władysław Łokietek. Walczył z Wacławem II, mając przeciwko sobie wielu mieszkańców Wielkopolski. Poniósł porażkę i musiał uchodzić na Węgry.
 • Panowanie nad polskimi ziemiami (oprócz Mazowsza i Pomorza Zachodniego) zdobył Wacław II, który został koronowany na króla polskiego przez Jakuba Świnkę w 1300 roku.

Zapamiętaj!
W 1226 roku do Prus został sprowadzony, dzięki staraniom polskiego księcia Konrada Mazowieckiego, Zakon Krzyżacki. Piastowicz chciał, żeby Krzyżacy, będący jego lennikami, zdobywali dla niego nowe terytoria, a także przeciwstawiali się działaniom biskupa misyjnego Chrystiana, który w celu wzmocnienia swojej władzy powołał do życia zakon dobrzyński.

Marchia brandenburska:

 • zdobyła Pomorze Zachodnie (1181 rok),
 • opanowała ziemię lubuską, którą kupiła od księcia śląskiego Bolesława Łysego Rogatki w 1250 roku,
 • podbiła obszary w widłach Odry i Warty.