W wojnę zaangażowanych było 61 państw ze wszystkich kontynentów, pod bronią znalazło się około 110 milionów ludzi, zginęło co najmniej 55 milionów. Liczba ta może być większa, o czym świadczą ujawnione podczas tzw. pierestrojki w ZSRR dane o większych stratach tego państwa (zamiast 20 milionów – 26 milionów zabitych), rannych zostało około 35 milionów.

Konsekwencje polityczne

Wielkie znaczenie miały też konsekwencje polityczne. Nastąpił nowy podział świata na strefy wpływów dwu wielkich mocarstw – USA i ZSRR wyraźnie dystansujących się, z racji swej siły i znaczenia, od pozostałych.

  • Wojna przesunęła radzieckie granice daleko na zachód (wschodnia Polska, państwa bałtyckie, pewne obszary Finlandii, jak Karelia, Wyborg, Petsamo).
  • Potwierdzeniem zwycięstwa stało się też opanowanie okręgu królewieckiego – części Prus Wschodnich (dzisiaj okręg kaliningradzki).
  • Także zdobycze na Dalekim Wschodzie były znaczące: południowy Sachalin i Wyspy Kurylskie, nie mówiąc już o czasowej okupacji pewnych obszarów Mandżurii, Sinkiangu i Portu Artura (północno-wschodnie Chiny).
  • Doszło również do ekspansji komunizmu. W Europie stało się to głównie przez bezpośredni wpływ ZSRR, usilnie eksportującego własną ideologię i podkreślającego swą rolę w zwycięstwie wojennym. W Azji wpływ ten był bardziej pośredni, choć również widoczny (w Chinach, Wietnamie, Korei).
  • Stany Zjednoczone zdominowały wyraźnie basen Pacyfiku, przejmując wiele japońskich archipelagów, przede wszystkim jednak będąc wojskowo i politycznie obecne w regionie.

Zrewolucjonizowano technikę wojskową, wojna była gigantycznym gospodarczym wysiłkiem, rywalizacją potencjałów, możliwości technicznych i surowcowych. Pojawiły się nowe rodzaje broni, które mocą rażenia przewyższały wszystko, co do tej pory stworzono. Udoskonaleniu uległy też tradycyjne, konwencjonalne środki walki.

Wojna odcisnęła piętno na świadomości narodów, a jej rozmach, groza, tragizm, okrucieństwo i niespotykane dotąd zbrodnie znalazły swoje świadectwo w bogatym dorobku kultury upamiętniającym ten czas.