Królowie elekcyjni Polski

Henryk Walezy 1573-1574

Stefan Batory 1576-1586

Zygmunt III 1587-1632

Władysław IV 1632-1648

Jan II Kazimierz 1648-1668

Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1672

Jan III Sobieski 1673-1696

August II 1697-1733

Stanisław Leszczyński 1704 (elekcja)

August III 1733-1763

Stanisław August Poniatowski 1764-1795