Nieregularna liczba mnoga rzeczowników

W większości przypadków liczbę mnogą rzeczowników tworzy się w języku angielskim bardzo prosto (o wiele prościej niż po polsku). Po prostu dodajemy literę -s do rzeczownika w liczbie pojedynczej i w ten prosty sposób otrzymujemy liczbę mnogą, np.:

 • dog – dogs,
 • cat – cats,
 • boy – boys, itp.

Należy jedynie pamiętać:

 • jeżeli jakiś wyraz w liczbie pojedynczej kończy się na spółgłoskę dźwięczną lub na samogłoskę, końcówkę -s czytamy dźwięcznie jako z [boyz, dogz],
 • jeżeli kończy się na spółgłoskę bezdźwięczną, końcówkę -s czytamy bezdźwięcznie [cats] (w pisowni, żadne zmiany nie następują).
 • jeżeli wyrazy w liczbie pojedynczej kończą się na s, sh, ch, x, przed końcówką -s musimy dodać jeszcze -e-, np.:
  • bus – buses,
  • dish – dishes,
  • church – churches,
  • box – boxes;
   końcówkę -es należy w tym przypadku czytać [iz].
 • jeżeli zaś wyrazy w liczbie pojedynczej kończą się na y czytane jak [i], należy zamienić y na i, a następnie dodać -es (czytane [iż]), np.:
  • baby – babies,
  • body – bodies (ale boy – boys, gdyż tu y czytamy jak [j]).

 

Nieregularna liczba mnoga

Problem pojawia się w przypadku rzeczowników, które tworzą liczbę mnogą w sposób nieregularny. Na szczęście tych rzeczowników jest niewiele, a i wśród nich można dopatrzyć się pewnej regularności. Dla ułatwienia podzieliłam je na grupy, aby łatwiej można było je zapamiętać.

1 GRUPA

Aby w przypadku niektórych rzeczowników zakończonych na literę o utworzyć liczbę mnogą należy dodać do nich końcówkę -es, np.:

 • tomato – tomatoes,
 • potato – potatoes,
 • hero – heroes

Niestety są także rzeczowniki, które, choć zakończone są na literę o, liczbę mnogą tworzą w sposób regularny. Nie ma tu żadnych prawidłowości, dlatego też jedynym sposobem jest po prostu nauczenie się ich na pamięć, np.:

 • piano – pianos,
 • kilo – kilos,
 • photo – photos

2 GRUPA

Kolejną podobną grupą są rzeczowniki, które kończą się na -f. Część z nich odmienia się regularnie, np.:

 • roof – roofs,
 • proof – proofs,
 • belief – beliefs

W przypadku pozostałych należy zamienić f na v i dodać -es, np.;

 • thief – thieves,
 • knife – knives,
 • wife – wives,
 • loaf – loaves,
 • shelf- shelves,
 • life – lives,
 • leaf – leaves,
 • wolf – wolves,
 • elf – elves,
 • half – halves

Są też takie rzeczowniki, które odmieniają się na obydwa sposoby, np.:

 • dwarf – dwarfs/dwarves,

3 GRUPA

 • Kolejną grupę tworzą rzeczowniki, w których wymieniamy -oo- na -ee- w rdzeniu, np.:
  • foot – feet,
  • goose – geese,
  • tooth – teeth

4 GRUPA

Do tej grupy należą rzeczowniki, które w liczbie mnogiej mają końcówkę -en, np.;

 • child – children,
 • ox – oxen,
 • man – men,
 • woman – women

5 GRUPA

Do piątej grupy należą rzeczowniki, które tworzą liczbę mnogą w zupełnie nieregularny sposób, np.:

 • person – people,
 • mouse – mice,
 • louse – lice,
 • penny – pence

A także wyrazy pochodzenia obcego (przeważnie łacińskiego i greckiego, które przyjmują liczbę mnogą przejętą bezpośrednio z danego języka), np.:

 

 • cactus – cacti,
 • bacterium – bacteria,
 • crisis – crises

6 GRUPA

Do grupy tej należą rzeczowniki, które nie tworzą liczby mnogiej (występują wyłącznie w liczbie pojedynczej), np.:

 • furniture,
 • family,
 • fish,
 • advice,
 • deer,
 • trout,
 • sheep,
 • luggage,
 • baggage,
 • information

7 GRUPA

Rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie mnogiej, np.:

 • scissors,
 • glasses (okulary, nie szkło lub szklanki),
 • trousers,
 • jeans,
 • shorts,
 • pyjamas,
 • tights,
 • mathematics,
 • physics