Tag "angielski gramatyka"

III okres warunkowy

Zdania warunkowe trzeciego typu If + the Past Perfect, would + have + III forma czasownika lub Would + have + III forma czasownika If + the Past Perfect If we had caught the train, we would have been home before the noon. Gdybyśmy złapali ten pociąg, bylibyśmy w domu przed południem. Warunku tego używasz, gdy mówisz o rzeczach, które mogły, ale nie wydarzyłyły się w przeszłości. Za pomocą tego warunku

Rzeczowniki – liczba mnoga

Nieregularna liczba mnoga rzeczowników W większości przypadków liczbę mnogą rzeczowników tworzy się w języku angielskim bardzo prosto (o wiele prościej niż po polsku). Po prostu dodajemy literę -s do rzeczownika w liczbie pojedynczej i w ten prosty sposób otrzymujemy liczbę mnogą, np.: dog – dogs, cat – cats, boy – boys, itp. Należy jedynie pamiętać: jeżeli jakiś wyraz w liczbie pojedynczej kończy się na spółgłoskę dźwięczną lub na samogłoskę, końcówkę

Czasy angielskie – podsumowanie

Czasy angielskie podzielić można na: proste (po angielsku „simple”), ciągłe (po angielsku „continuous”), uprzednie (po angielsku „perfect”), dokonane uprzednie (po angielsku „past perfect”). Drugi podział rozgranicza: czasy teraźniejsze (po angielsku „present”), czasy przeszłe (po angielsku „past”), czasy przyszłe (po angielsku „future”).  Każdy czas gramatyczny ma: stronę czynną (po angielsku „active”); stronę bierną (po angielsku „passive”). Kiedy uwzględni się wszystkie możliwości, do dyspozycji mamy dwadzieścia cztery różne konstrukcje czasowe – choć,