Czasy angielskie podzielić można na:

 • proste (po angielsku „simple”),
 • ciągłe (po angielsku „continuous”),
 • uprzednie (po angielsku „perfect”),
 • dokonane uprzednie (po angielsku „past perfect”).

Drugi podział rozgranicza:

 • czasy teraźniejsze (po angielsku „present”),
 • czasy przeszłe (po angielsku „past”),
 • czasy przyszłe (po angielsku „future”).

Każdy czas gramatyczny ma:

 • stronę czynną (po angielsku „active”);
 • stronę bierną (po angielsku „passive”).

Kiedy uwzględni się wszystkie możliwości, do dyspozycji mamy dwadzieścia cztery różne konstrukcje czasowe – choć, oczywiście, niektóre z nich są stosowane rzadziej, a niektóre częściej.

Trzeba mieć na uwadze, że w gramatyce angielskiej czasy gramatyczne („tenses”) nie zawsze mają bezpośrednie przełożenie na czas zajścia opisywanego zdarzenia („time”) – np. do wyrażania przekonań o przyszłości nieraz używa się czasu teraźniejszego prostego („present simple”).

 

Poniżej zestawienie zbiorcze wszystkich czasów oraz przykłady. Stronę czynną („active”) oznaczono skrótem ACT, zaś stronę bierną („passive”) – PAS. Zestawienie wyczerpuje wszystkie możliwości gramatyczne, ale należy pamiętać, że niektóre z powstałych konstrukcji są niezmiernie rzadkie, prawie nigdy nieużywane w rzeczywistych tekstach czy wypowiedziach. Konstrukcje możliwe gramatycznie, ale dość rzadkie, oznaczono plusem, natomiast struktury praktycznie bezużyteczne – dwoma plusami.

 

I. Czasy teraźniejsze (present tenses):

teraźniejszy prosty („present simple”):

 • (1 ACT)
  I teach people how to use the computer.
  Uczę ludzi, jak obsługiwać komputer.
 • (1 PAS)
  I am taught how to use the computer.
  Jestem instruowany, jak obsługiwać komputer.

teraźniejszy ciągły („present continuous”):

 • (2 ACT)
  I am teaching people how to use the computer.
  (Właśnie) uczę ludzi, jak obsługiwać komputer.
 • (2 PAS)
  I am being taught how to use the computer.
  (Właśnie) jestem instruowany, jak obsługiwać komputer.

teraźniejszy uprzedni („present perfect”):

 • (3 ACT)
  I have taught people how to use the computer.
  (Ostatnio) uczę ludzi, jak obsługiwać komputer.
  (Ostatnio) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
 • (3 PAS)
  I have been taught how to use the computer.
  (Ostatnio) jestem uczony, jak obsługiwać komputer.
  (Ostatnio) byłem uczony, jak obsługiwać komputer.

teraźniejszy uprzedni ciągły („present perfect continuous”):

 • (4 ACT)
  I have been teaching people how to use the computer.
  (Właśnie) uczę ludzi, jak obsługiwać komputer.
  (Właśnie) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
 • (4 PAS) + +
  I have been being instructed how to use the computer.
  (Właśnie) jestem uczony, jak obsługiwać komputer.
  (Właśnie) byłem uczony, jak obsługiwać komputer.

 

II. Czasy przeszłe (past tenses):

przeszły prosty („past simple”):

 • (5 ACT)
  I taught people how to use the computer.
  Uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
  (5 PAS)
  I was taught how to use the computer.
  Uczono mnie, jak obsługiwać komputer.

przeszły ciągły („past continuous”):

 • (6 ACT)
  I was teaching people how to use the computer.
  (Właśnie) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
 • (6 PAS)
  I was being taught how to use the computer.
  (Właśnie) uczono mnie, jak obsługiwać komputer.

przeszły uprzedni („past perfect”):

 • (7 ACT)
  I had taught people how to use the computer.
  (Wcześniej) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
  (7 PAS)
  I had been taught how to use the computer.
  (Wcześniej) uczono mnie, jak obsługiwać komputer.

przeszły uprzedni ciągły („past perfect continuous”):

 • (8 ACT)
  I had been teaching how to use the computer.
  (Wtedy wcześniej) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
 • (8 PAS) + +
  I had been being taught how to use the computer.
  (Wtedy wcześniej) uczono mnie, jak obsługiwać komputer.

 

III. Czasy przyszłe (future tenses):

przyszły prosty („future simple”):

 • (9 ACT)
  I will teach people how to use the computer.
  Będę uczył ludzi, jak obsługiwać komputer.
 • (9 PAS)
  I will be taught how to use the computer.
  Będę uczony, jak obsługiwać komputer.

przyszły ciągły („future continuous”):

 • (10 ACT)
  I will be teaching people how to use the computer.
  Będę (wtedy) uczył ludzi, jak obsługiwać komputer.
 • (10 PAS) + +
  I will be being taught people how to use the computer.
  Będę (wtedy) uczony, jak obsługiwać komputer.

przyszły uprzedni („future perfect”):

 • (11 ACT)
  By 2010 I will have taught people how to use the computer for 10 years.
  W 2010 roku minie 10 lat, od kiedy uczę ludzi, jak obsługiwać komputer.
 • (11 PAS) +
  By 2010 I will have been taught how to use the computer for 10 years.
  W 2010 roku minie 10 lat, od kiedy jestem uczony, jak obsługiwać komputer.

przyszły uprzedni ciągły („future perfect continuous”):

 • (12 ACT) +
  By 2010 I will have been teaching people how to use the computer for 10 years.
  W 2010 roku minie 10 lat mojego uczenia ludzi, jak obsługiwać komputer.
 • (12 PAS) + +
  By 2010 I will have been being taught how to use the computer for 10 years.
  W 2010 roku minie 10 lat mojej nauki, jak obsługiwać komputer.