W większości przypadków liczbę mnogą rzeczowników tworzy się w języku angielskim bardzo prosto (o wiele prościej niż po polsku). Po prostu dodajemy literę -s do rzeczownika w liczbie pojedynczej i w ten prosty sposób otrzymujemy liczbę mnogą, np.: dog – dogs, cat – cats, boy – boys, itp.

Należy jedynie pamiętać:

  • jeżeli jakiś wyraz w liczbie pojedynczej kończy się na spółgłoskę dźwięczną lub na samogłoskę, końcówkę -s czytamy dźwięcznie jako z [boyz, dogz],
  • jeżeli kończy się na spółgłoskę bezdźwięczną, s czytamy bezdźwięcznie [cats] (w pisowni, żadne zmiany nie następują).
  • jeżeli wyrazy w liczbie pojedynczej kończą się na s, sh, ch, bądź x, przed końcówką -s musimy dodać jeszcze -e-, np.: bus – buses, dish – dishes, church – churches, box – boxes; końcówkę -es należy w tym przypadku czytać [iz].
  • jeżeli zaś wyrazy w liczbie pojedynczej kończą się na y czytane jak [i], należy zamienić y na i, a następnie dodać -es (czytane [iż]), np.: baby – babies, body – bodies (ale boy – boys, gdyż tu y czytamy jak [j]).

 

Nieregularna liczba mnoga

Problem pojawia się w przypadku rzeczowników, które tworzą liczbę mnogą w sposób nieregularny. Na szczęście tych rzeczowników jest niewiele, a i wśród nich można dopatrzyć się pewnej regularności. Dla ułatwienia podzieliłam je na grupy, aby łatwiej można było je zapamiętać.

1 GRUPA
Aby w przypadku niektórych rzeczowników zakończonych na literę o utworzyć liczbę mnogą należy dodać do nich końcówkę -es, np.:
tomato – tomatoes, potato – potatoes, hero – heroes (przypomnij sobie, że podobnie było w przypadku 3 osoby liczby pojedynczej, np.: do – does, go – goes)

Niestety są także rzeczowniki, które, choć zakończone są na literę o, liczbę mnogą tworzą w sposób regularny, np.:
piano – pianos, kilo – kilos, photo – photos
Nie ma tu żadnych prawidłowości, dlatego też jedynym sposobem jest po prostu nauczenie się ich na pamięć.

2 GRUPA
Kolejną podobną grupą są rzeczowniki, które kończą się na f. Część z nich odmienia się regularnie, np.:
roof –roofs, proof – proofs, belief – beliefs.

W przypadku pozostałych należy zamienić f na v i dodać -es, np.;
thief- thieves, knife – knives, wife – wives, loaf – loaves, shelf- shelves, life – lives, leaf – leaves, wolf – wolves, elf – elves, half – halves

Są też takie rzeczowniki, które odmieniają się na obydwa sposoby, np.:
dwarf – dwarfs/dwarves.

3 GRUPA
Kolejną grupę tworzą rzeczowniki, w których wymieniamy -oo- na -ee- w rdzeniu, np.:
foot – feet, goose –geese, tooth – teeth.

4 GRUPA
Do tej grupy należą rzeczowniki, które w liczbie mnogiej mają końcówkę -en, np.;
child – children, ox – oxen, man – men, woman – women, brother – brethren (gdy chodzi o braci zakonnych, w pozostałych wypadkach liczba mnoga tworzona jest regularnie).

5 GRUPA
Do piątej grupy należą rzeczowniki, które tworzą liczbę mnogą w zupełnie nieregularny sposób, np.:
person – people, mouse – mice, louse – lice, penny – pence.

A także wyrazy pochodzenia obcego (przeważnie łacińskiego i greckiego, które przyjmują liczbę mnogą przejętą bezpośrednio z danego języka), np.: cactus – cacti, bacterium – bacteria, crisis – crises.

6 GRUPA
Do grupy tej należą rzeczowniki, które nie tworzą liczby mnogiej (występują wyłącznie w liczbie pojedynczej), np.:
furniture, family, fish, advice, deer, trout, sheep, luggage, baggage, information.

7 GRUPA
Rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie mnogiej, np.:
scissors, glasses (okulary, nie szkło lub szklanki), trousers, jeans, shorts, pyjamas, tights, mathematics, physics.

 

Zobacz:

https://aleklasa.pl/bez-kategorii/c337-angielski/c357-gramatyka/rzeczowniki-policzalne-i-niepoliczalne-2

Rzeczowniki – liczba mnoga