W języku angielskim są słowa, które mają różne znaczenia, np. book a book (książka); to book (zarezerwować).
Są też słowa, które w połączeniu z innymi słowami lub w określonych frazach mają różne znaczenia. Do takich właśnie słów należy to use! Można go używać w różnych kontekstach. Zapamiętaj dwa użycia słówka to use.

to use = używać
We use a computer every day. – Używamy komputera codziennie.

Po pierwsze:

Osoba + USED TO + infinitive (bezokolicznik)
– robić coś kiedyś, mieć coś w zwyczaju; coś w przeszłości działo się regularnie lub trwało jakiś czas.

 • Twierdzenia
  Osoba + used to + czasownik (bezokolicznik)
  We used to play football all the time when we were kids.
  (Mieliśmy w zwyczaju grać w piłkę nożną cały czas, kiedy byliśmy dziećmi.)
  He used to live here but now he lives in Paris.
  (Kiedyś on mieszkał tutaj, ale teraz mieszka w Paryżu.)
  Zwróć uwagę, że used to nie zmienia formy bez względu na osobę!
 • Pytania
  DID + osoba + use to + bezokolicznik?
  Did you use to be more relaxed in the past?
  (Czy byłeś bardziej zrelaksowany w przeszłości?)
  Did your mother use to buy in this shop?
  (Czy twoja mama kupowała (miała w zwyczaju kupować) w tym sklepie?)
 • Przeczenia
  Osoba + did not (didn’t) + use to + bezokolicznik
  My parents didn’t use to have computers when they were at school.
  (Moi rodzice nie mieli komputerów, kiedy byli w szkole.)
  Jerry didn’t use to write love letters.
  (Jerry nie pisywał listów miłosnych.)

 

Po drugie:

Osoba + TO BE USED TO + czasownik z -ING
– być przyzwyczajonym; coś jest dla nas normalne, już do tego przywykliśmy.

 • Twierdzenia
  Osoba + be (w odpowiedniej formie) + used to + czasownik z -ing
  Sandra is used to working very late. (Sandra przywykła do pracowania do późna.)
  We are used to giving big birthday parties. (Jesteśmy przyzwyczajeni do robienia dużych imprez.)
 • Pytania
  Be (w odpowiedniej formie) + osoba + used to + czasownik z -ing?
  Are you used to earning a lot of money?
  (Czy jesteś przyzwyczajony do zarabiania dużych pieniędzy?)
  Is your brother used to going to bed early?
  (Czy twój brat jest przyzwyczajony do chodzenia spać wcześnie?)
 • Przeczenia
  Osoba + be (w odpowiedniej formie) not + used to + czasownik z –ing
  I’m not used to cooking every night.
  (Nie jestem przyzwyczajona do gotowania każdego wieczora.)
  They aren’t used to traveling.
  (Oni nie są przyzwyczajeni do podróżowania.)

Ważne! W zwykłych zdaniach nie dodajesz -ing do ‘be’ ani do ‘have’ (mieć). W powyżej przedstawionych zdaniach po used to musisz użyć formy z -ing, dlatego:

I’m not used to BEING alone. (Nie jestem przyzwyczajona do BYCIA samą.)
He is used to HAVING a lot of work. (On jest przyzwyczajony do TEGO, ŻE MA dużo pracy.)

Uwaga!
W zależności od czasu w jakim użyjesz be możemy mówić o przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, np.

My dad was used to getting up at 5 a.m. when he worked in a factory.
(Mój tata był przyzwyczajony do wstawania o 5 rano, kiedy pracował w fabryce – już tak nie wstaje.)