Tag "TO USE"

Zwroty TO USE, TO BE USED TO

W języku angielskim są słowa, które mają różne znaczenia, np. book – a book (książka); to book (zarezerwować). Są też słowa, które w połączeniu z innymi słowami lub w określonych frazach mają różne znaczenia. Do takich właśnie słów należy to use! Można go używać w różnych kontekstach. Zapamiętaj dwa użycia słówka to use. to use = używać We use a computer every day. – Używamy komputera codziennie. Po pierwsze: Osoba + USED TO + infinitive