Wyrażanie uczuć osobistych

Jak komentować to, co widzisz i co się Ci podoba lub nie, w sposób zwięzły, zgrabny i przyjemny? Oto zestawienie najczęściej używanych zwrotów, które przydadzą się w konwersacji i na egzaminie.

 

LUBIMY

I like
 • I like this – lubię to, to mi się podoba;
  I like this painting.
  – Podoba mi sie ten obraz
  They liked the idea of going to Paris. – Spodobał im się pomysł pojechania do Paryża.

 • Wzmocnijmy nieco swój podziw:
  I really like Konopnicka’s writings. – Naprawdę lubię pisarstwo Konopnickiej.
  I like chemistry
  very much. And I like physics a lot. – Bardzo lubię i chemię, i fizykę.
 • Ale najbardziej…
  I like maths best. – Najbardziej lubię matematykę!
 • Ale najbardziej…
  I like maths best.– Najbardziej lubię matematykę!

  He extremely likes war films.
 • Jeśli coś szczególnie lubimy, powiemy:
  I particularly like mountains in winter. – Szczególnie lubię góry zimą.
  I particularly like our maths teacher.– Szczególnie lubię Panią Profesor od matematyki!
 • W języku angielskim istnieje pewna szczególna możliwość podkreślania, akcentowania wypowiadanych opinii – tzw. emfatyczne użycie operatora. Polega to na dodaniu do zdania twierdzącego o zwykłym szyku (kolejności wyrazów) dodatkowego słowa – czasownika posiłkowego, albo inaczej operatora. Ponieważ operator występuje zwykle tylko w pytaniach i przeczeniach, jego obecność w zdaniu twierdzącym wskazuje na pewną wyjątkowość wypowiadanych treści i dodaje im siły wymowy. Oto przykłady:I do like spinach. – Ja naprawdę lubię szpinak.
  My mother does like washing up. – Moja marna naprawdę lubi zmywać.
  Teachers do like giving tests. – Nauczyciele naprawdę lubią robić klasówki.
I love
 • Silniejszą emocję wyrazimy mocniejszym w wymowie wyrażeniem I love:
  I like this picture. I love that one, too. – Tamten też mi się bardzo podoba.
  They love going for picniks. –Uwielbiam jeździć na pikniki.
 • Skoro już mówimy o czasownikach like i love, warto jest pamiętać, że najczęściej występuje po nich Gerund – forma czasownika z końcówką -ing, pełniąca funkcję rzeczownika. I tak, powiemy:I like dancing and singing and I simply love drawing.
  Lubię tańczyć i śpiewać (dosłownie: tańczenie i śpiewanie), a rysować (dosł.: rysowanie) po prostu uwielbiam.Jeśli po like lub love użyjemy czasownika w bezokoliczniku – co jest również możliwe – zdanie nabierze nieco innego odcienia znaczeniowego. Na przykład:
  I like to dance.
  Może znaczyć: Lubię tańczyć, ale również sugeruje – poprzez skojarzenie z I would like to dance – że chciałbym sobie zatańczyć. Dlatego lepiej i bezpieczniej stosować Gerund.

 

fancy
 • fancy somebody – podkochiwać się w kimś, darzyć kogoś sympatią, czuć do kogoś pociągSłowem bliskim wyrazowi like, choć nacechowanym większym stopniem nieformalności, jest fancy, stosowane zwłaszcza, gdy mowa o osobach, którymi wyjątkowo się interesujemy. Na przykład:
  I fancy that guy.– Podoba mi się ten facet.
  Ale również:
  I fancy your flat, it’s so cozy. – Podoba mi się twoje mieszkanko – takie przytulne…
to be fond of, to be keen on
Jeśli mówimy o swoich upodobaniach, zainteresowaniach, ulubionych dziedzinach, przydatne stają się dwa określenia:

to be fond of
to be keen on

 • Mary is keen on football and her brother Paul is keen on chess.
  Marysia interesuje się piłką nożną, a jej brat Pawełek – szachami.
 • She is fond of dogs and he is fond of cats. – Ona uwielbia psy, a on – koty.
 • Are you fond of music, Mary? – Oh, yes, I love it.

Uwaga!

 • Wyrażenia to be keen on używa się zwykle w połączeniu w nazwami pewnych czynności, hobby, zainteresowań (sport, muzyka, sztuka, nauka, itd, itp.),
 • natomiast to be fond of wiąże się raczej z rzeczami, roślinkami, zwierzakami lub osobami, do których jesteśmy wyjątkowo silnie przywiązani, i do których czujemy dużą sympatię.

Zapamiętaj

 • to grow fond of – polubić
  The boys grew very fond of each other. – Chłopcy polubili się.

enjoy

Jeśli jesteśmy zaproszeni na elegancki rodzinny obiad lub nieformalną i odlotową imprezę, kiedy już zjedliśmy i wypili, należy koniecznie wychodząc pochwalić panią domu za pyszne jedzenie i podziękować za mile spędzony wieczór. Powiemy więc szczerze:

 • I enjoyed your party very much.
  Bardzo dobrze się bawiłem na waszym przyjęciu.
 • And especially I enjoyed the food and drinks.
  A zwłaszcza smakowało mi jedzonko i picie…
 • Did you enjoy the concert?
  Podobał ci się koncert?
 • She enjoys reading historical books.
  Lubi czytać historyczne książki.

Jeśli chcemy wyrazić opinię bardziej ogólną i stwierdzić, że coś zawsze dostarcza nam dobrej rozrywki, użyjemy po enjoy, jak po like czy love, czasownika w Gerundzie.

 • I enjoy studying English.
  Sprawia mi przyjemność uczenie się języka angielskiego.

adore

Każdy wie, kto to taki adorator – lub adoratorka. Wiadomo, co to znaczy adorować kogoś. Łatwo więc będzie Ci zapamiętać angielskie słowo adore, oznaczające właśnie cześć i uwielbienie.

 • Lusy adores Peter – but he doesn’t fancy her.
  Lusia ubóstwieJasia, ale on za nią nie przepada.
 • Ask Mary to help you, she adores shopping.
  Poproś Mary, żeby ci pomogła, ona uwielbia robić zakupy.
enthusiastic
 • enthusiastic (about) – entuzjasta, miłośnik
 • be enthusiastic about something – być pełnym entuzjazmu dla czegoś

Jeśli ktoś ma niezłego fioła na wybranym punkcie, od latania balonami począwszy, na kolekcjonowaniu spinaczy kończąc, to o takim kimś możemy powiedzieć (niekoniecznie z zachwytem):Jack is enthusiastic about tightrope dancing. – Jacek jest entuzjastą chodzenia na linie.

 • go wild – szaleć
  Rick’ has gone wild about Hebrew and is trying to learn it in a month.
  Rysio dostał bzika (szaleje) na punkcie hebrajskiego i chce się go nauczyć w miesiąc.
 • mad (about) sth. – zwariowany na punkcie czegoś
  Susan is mad about goldfish – she keeps dozens of them.
  Susan zwariowała na punkcie złotych rybek i trzyma ich całe tuziny.
 • crazy (about) sth. – zwariowany na punkcie czegoś
  Lucy is crazy about Peter. – Lucy zwariowała na punkcie Piotra.
O tym, co lubimy, możemy powiedzieć w jeszcze inny, nieco mniej bezpośredni sposób:

 • I think skiing is very pleasant.
  Uważam, że jazda na nartach jest bardzo przyjemna.
 • Travelling is a great passion of my life.
  Podróżowanie jest moją wielką pasją.
 • Playing bridge is his greatest passion.
  Gra w brydża jest jego największą pasją.
Kiedy zabraknie Ci słów, by wyrazić swój zachwyt, w takiej sytuacji powiedz:

 • I’m speechless. – Jestem oniemiały z wrażenia.
 • Words fail me! – Brak mi słów.

 

Przydatne zwroty

Oto lista słów wyrażających podziw, zachwyt, admirację i uwielbienie. W chwilach estetycznej rozkoszy będziecie mogli od dziś zabłysnąć oryginalnym okrzykiem, jak na przykład:

 • It’s brilliant! – To znakomite!
 • Excellent! – Doskonałe!
 • Marvellous!!! – Cudowne!!!
 • This is really terrific! – To naprawdę wspaniałe/niesamowite!
 • Tremendous! – Świetne/wspaniałe!
 • My God! This is magnificent! – Mój Boże! To świetne!
 • Oh, how wonderful!! – O, jak wspaniałe!
 • I cant’t believe it! It’s incredible/unbelievable! – Nie mogę w to uwierzyć! To nie do wiary!
 • Amazing! Astounding! Astonishing! – Zdumiewające!
 • Super! Superb! Sensational!! – Pierwszorzędne! Znakomite! Niezwykłe!
 • Equations – they are fascinating.– Równania są fascynujące.iowała na punkcie Piotra.

 


NIE LUBIMY

dislike
Nie w każdej sytuacji – i nie w każdym towarzystwie – jest jednak wskazane wyrażać tak bezkrytyczny zachwyt.

 • Drobne „wtyczki”: quite, rather, pozostawiają nam niezbędny margines, gdyby nagle okazało się, że „nie wypada” tak znów przepadać za obiektem naszych marzeń.I quite like Madonna. – Całkiem lubię Madonnę.
  I must say I quite like it. And I like his song „The Rain” very much indeed.
  I rather like The Beatles.
  – Raczej lubię Bitlesów.
 • Kiedy jesteśmy pewni, że coś nam się nie podoba użyjemy zwykłego przeczenia.
  I don’t like… modern ballet, visiting old towns, travelling by bus, her as an actress.
  Peter doesn’t like to be disturbed. – Piotr nie lubi aby mu przeszkadzano.
  I don’t like the idea of walking in the rain. – Nie podoba mi się pomysł spacerowania po deszczu.

  Peter likes neither music nor painting.– Piort nie lubi ani muzyki, ani malarswa.
  I dislike rainy weather. – Nie lubię deszczowej pogody.
 • Kiedy zdecydowanie czegoś nie lubimy, powiemy:
  No don’t like it very much. – Bardzo tego nie lubię.
  No, I don’t like it at all. – Wcale tego nie lubię.
  I don’t fancy Mary – nie darzę sympatią Mary.
 • Lub nieco bardziej dobitnie:
  I hate – nienawidzę
  Bob hates being a subject of conversation.– Bob nieznosi być tematem rozmów.
 • Kiedy masz już czegoś powyżej dziurek w nosie, możesz użyć zwrotu be fed up with something – mieć dosyć czegoś
  I’m fed up with going to the cinema. – Mam dość łażenia do kina.
  lub
  I can’t stand it. – Nie mogę tego znieść.

Pytania

– Do you like it? – Podoba ci się to?

– How do you like this? – Podoba ci się to?

– How do you like your tea? – Jak ci smakuje herbata?

– Which do you like best, tea or coffe?

– How do you like the hotel you’re staying at? – Jak ci się podoba hotel, w którym sie zatrzymałeś?

– What kind of music do you like best? – Jaka muzyka ci się podoba?

– What do you like doing in your spare time? – Co lubisz robić w w wolnym czasie?

– What else do you like doing?

– Do you like studying foreign languages?
– What do you like best?
– What I like best is splashing and swimming on a hot day.

YES

 • Do you like it?

– Yes, I do.
– Oh, yes, I like it very much.
– Yes, it’s brilliant.
– Very much indeed.
– Yes, (I do) rather.
– It’s all right
– It’s not bad.

NO

 • Do you like it?

– No, I don’t.
– Not much.
– Not very much.
– No, not specially.
– I can’t say I do really.
– Not particularly.
– No, I don’t like it at all.
– I intensly dislike watching television.
– Not at all.
– Not very much.
– No, I’m not very keen on it actually.

 • I like it.

– Really? I don’t know what you see in it.
– Do you? I’m not very / too/ keen on it myself.
– Do you really?
– It’s a matter of taste. – To kwestia gustu


– I like winter in spite of the cold weather. – Lubię zimę pomimo zimnej pogody.

– I like both music and painting. – Lubię zarówno muzykę jak i malarstwo.

– I like to drive a bicycle as well as a motor-cycle. – Lubię jeździć zarówno rowerem jak i motocyklem.

– There are few books I like as much as this one. – Niewiele jest książek, które lubią jak tą.

– I like Margaret very much indeed. – Naprawdę bardzo lubię Margaret.

– I like watching television on the whole. – Na ogół lubię ogladać telewizję.

– First of all I like reading books. – Przede wszystkim lubię czyta książki.

– In the first place I like going to the theatre. – Przede wszystkim lubię chodzić do teatru.

– I also like giving parties. – Ponadto lubię organizowac przyjecia.

– I really liked that. – Naprawdę to lubię.

– As a matter of fact I don’t like reading books at all. – Prawdę mówiąc, nie lubię wcale czytać książek.

– Well, everybody has his likes and dislikes. – Cóż, każdy ma swoje upodobania i uprzedzenia.

Facebook aleklasa 2