Tag "English every day"

WHEN? – zwroty związane z czasem.

At what time? – O której godzinie? In how many hours / minutes / days? – Za ile godzin? When was it? – Kiedy to było? before noon – przed południem before 7 p.m. – przed siódmą after 10 p.m. – po dziesiątej at noon – w południe at night – w nocy at midnight –  o północy at about 4 p.m. –  około czwartej po południu before – wcześniej later

Wyrażenia związane z pobytem w hotelu

W hotelu i schronisku 1. Jesteś w hotelu. Zapytaj, czy są wolne pokoje na dzisiaj, ile kosztują i powiedz, że chciałbyś jeden zobaczyć. A: Have you got any vacancies for tonight? B: You can have room 24. A: What’s the price? B: $40 with breakfast. A: Can I have a look at it, please. B: Yes, of course. Would you take a seat for a moment? 2. Jesteś w hotelu. Zamów dwuosobowy pokój z prysznicem na piątek. A: Can

I LIKE Wyrażanie uczuć osobistych

Wyrażanie uczuć osobistych Jak komentować to, co widzisz i co się Ci podoba lub nie, w sposób zwięzły, zgrabny i przyjemny? Oto zestawienie najczęściej używanych zwrotów, które przydadzą się w konwersacji i na egzaminie.   LUBIMY I like I like this – lubię to, to mi się podoba; I like this painting. –  Podoba mi sie ten obraz They liked the idea of going to Paris. – Spodobał im się

Czas wolny

Wyrażenia dotyczących sposobów spędzania czasu wolnego i hobby. free (leisure) time – wolny czas I like reading books    Lubię czytać książki going to the cinema    chodzić do kina going out with my friends    wychodzić z przyjaciółmi watching TV    oglądać telewizję playing computer games    grać w gry komputerowe riding a bike    jeŹdzić na rowerze skiing    jeŹdzić na nartach swimming    pływać travelling    podróżować collecting stamps    zbierać znaczki listening to music    słuchać muzyki

Pytanie o drogę

Jeżeli chcemy zapytać,  jak gdzieś dojść, musimy powiedzieć: Excuse me, where is the nearest  post office/bank/railway station? Przepraszam, gdzie jest najbliższa(y) poczta, bank, stacja kolejowa? Możemy także powiedzieć: Can (could) you tell me how can I get to….? Czy możesz (może pan/ pani) powiedzieć mi, jak dojść do…………..? Aby odpowiedzieć, będziecie potrzebowali następujących wyrażeń: Take the first, the second etc. right, left Proszę skręcić w pierwszą (drugą itd.) ulicę w

Wizyta u lekarza

Wyrażenia związane z chorobą, wizyta u lekarza, wizyta u dentysty   I feel rather unwell. – Niezbyt dobrze się czuję. I have a cold, a sore throat and I’m hoarse. – Jestem przeziębiony, boli mnie gardło i mam chrypkę. Take your temperature. – Zmierz temperaturę. Please undress and lay down.  – Proszę się rozebrać i położyć. I have a high fever. – Mam wysoką gorączkę. I have a cold. – Jestem przeziębiony. I have

Wyrażanie opinii

I think that… – Wydaje mi się, że…. I’m sure that… – Jestem przekonany, że… It seems to me that… – Wydaje mi się, że … I believe that… – Wierzę, że… Gdy nie zgadzamy się z przedmówcą w języku angielskim nie wypada wręcz powiedzieć mu tego wprost, dlatego też stosuje się następujące zabiegi, aby nieco łagodniej wyrazić swój sprzeciw. Yes, but… – Tak, ale… You’re right but… – Masz

Sugestie

Shall we go to the cinema? – Może pójdziemy do kina? Let’s go out tonight, (shall we?) – Pójdźmy dziś do kina, (dobrze)? Why don’t we visit Sam tonight? – A może tak odwiedzilibyśmy dziś Sama? What about going to a pub tomorrow? – Co powiesz na wyjście do pubu jutro? Do you feel like going out tonight? – Czy masz ochotę wyjść dziś wieczorem? I suggest a walk. –

Uprzejme odmawianie

I’m afraid I can’t (because I have to stay at home and take care of my ill sister) – Obawiam się, że nie mogę (gdyż muszę zostać w domu i opiekować się moją chorą siostrą). I’m sorry, I haven’t got enough time. – Przepraszam, ale nie mam czasu. If only I had more time, I would certainly go there with you. – Gdybym tylko miał więcej czasu, na pewno poszedłbym

Przyjmowanie gości i bycie gościem

I’m expecting you for a lunch (dinner) at……. – Zapraszam cię na lunch (obiad) o ….. We’ll be delighted to see you for tea tomorrow at…  – Będziemy zaszczyceni mogąc przyjąć cię jutro na podwieczorku o…. I’m giving (throwing) a party tomorrow, would you like to join us? – Urządzam jurto przyjęcie, czy chciałbyś przyjść? Shall we be expected to wear evening dresses? – Czy będą obowiązywały wieczorowe stroje? I

Zwracanie uwagi

May I remind you that, you cannot smoke in here. – Chciałbym przypomnieć ci, że nie wolno tu palić. Behave yourself! – Zachowuj się! Would you be so kind as to stop smoking in here. – Czy mógłbyś być tak uprzejmy, aby przestać palić. Could you be more careful! – Czy mógłbyś bardziej uważać! Don’t you see the baby is sleeping (I am learning), could you stop screaming (turn the

Zwroty używane przy przedstawianiu się

Przedstawianie się, przedstawianie kogoś, powitania My name is ….. – Nazywam się… This is Mr. Black – To jest pan Black. Meet my friend John. – Poznaj mojego przyjaciela (znajomego) Johna. Bill, I want you to meet Mary. – Bill, chciałbym, abyś poznał Mary. May I introduce Mr. Black (to you)? – Chciałbym przedstawić (tobie) pana Black. Let me introduce myself, my name is ….. – Chciałbym się przedstawić, nazywam

Wyrażenia używane w hotelu

Have you got a single (double) room (with bath)? – Czy mają Państwo pojedynczy (podwójny) pokój z łazienką? Last week I phoned you about a room. – W zeszłym tygodniu telefonowałem w sprawie pokoju. I have booked a room in your hotel. – Zarezerwowałem pokój w Państwa hotelu. Breakfast is included in the room’s price. Other meals are charged separately. – Śniadanie jest wliczone w cenę pokoju. Za inne posiłki

Wyrażenia używane w restauracji

Have you got a table for two? – Czy mają Państwo stolik dla dwóch osób? Can I have the menu, please. – Czy mogę prosić o menu? What will you have? – Co Pan/Pani zamawia? What can you recommend? – Co może Pan/Pani polecić? I’ll have mushroom soup and beefsteak with mashed potatoes and a green salad. – Poproszę o zupę grzybową i befsztyk z puree i sałatą. Would you

Wyrażenia używane na stacji kolejowej i na lotnisku

The train to…… leaves at ….. – Pociąg do …….. odjeżdża o …. What time is the next train to ….., please? – O której godzinie odjeżdża następny pociąg do …..? Can I have my seat reserved? – Czy mogę zarezerwować miejsce? I’d like a single (return) to ……, please. – Chciałbym pojedynczy (powrotny) bilet do …………. Are there any concessions/discounts for students (children)? – Czy są jakieś zniżki dla

Wyrażenia używane w sklepie

Wyrażenia używane w sklepie Can I help you? – W czym mogę pani/panu pomóc? I’m just looking. – Tylko się rozglądam. How much is it (are these)? – Ile to kosztuje (te kosztują)? – możemy również dodać w takim pytaniu nazwę konkretnej rzeczy, o którą się pytamy, np.: How much is this blouse? How much are these shoes? Can I try it on? (I would like to try it on.)

Prośby

Uprzejme prośby Could you …., please? – Czy mógłby pan/pani…? (Czy byłby pan/pani tak uprzejmy/a…? May I ask you to do it for me? – Czy mogę poprosić, abyś zrobił to dla mnie? Would you mind… (opening the window/my opening the window)? – Czy nie ma pan/pani nic przeciwko temu, aby ………….(otworzyć okno, żebym otworzył okno)? Would you mind if I… (opened the window)? – Czy nie ma pan/pani nic

Jak zapytać o drogę i wskazywanie drogi

Excuse me, where’s the nearest…..? – Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a… Excuse me, is there a ……. near here? – Przepraszam, czy w pobliżu jest… Can (could) you tell me how can I get to….? – Czy może mi Pan/ Pani powiedzieć, jak dotrzeć do… Could you tell me the way to … – Czy może mi Pan/ Pani wskazać drogę do… How do I get to… – Jak mogę się

Jak podziękować?

Dziękowanie, wyrażanie wdzięczności Thank you very much – jest formą oficjalną. Thanks lub many thanks to mniej oficjalne sposoby powiedzenia tego samego, tak jak polskie „dzięki”. It is (so) kind of you – to bardzo uprzejmie z twojej strony. I’m really grateful to you – jestem bardzo wdzięczny/a I’m very obliged to you – jestem zobowiązany/a Jeżeli chcemy uściślić, za co dziękujemy, do każdego z tych wyrażeń dodajemy łącznik that

Jak przepraszać?

I’m (very) sorry. Sorry – mówimy w momencie, gdy zrobiliśmy coś nie tak, gdy przepraszamy za konkretną rzecz, która już się stała, (potrąciliśmy kogoś, spóźniliśmy się na spotkanie itp.) lub jeżeli wyrażamy swoje współczucie dla drugiej osoby. Excuse me – gdy dopiero chcemy coś zrobić lub powiedzieć i oczekujemy, że ktoś nam na to pozwoli, np.: Excuse me, may I interrupt you. (Przepraszam, czy mogę ci przerwać) lub Excuse me,