• I’m afraid I can’t (because I have to stay at home and take care of my ill sister) – Obawiam się, że nie mogę (gdyż muszę zostać w domu i opiekować się moją chorą siostrą).
  • I’m sorry, I haven’t got enough time. – Przepraszam, ale nie mam czasu.
  • If only I had more time, I would certainly go there with you. – Gdybym tylko miał więcej czasu, na pewno poszedłbym tam z tobą.
  • I would really love to ……, but I’m afraid …… – Naprawdę chciałbym…, ale obawiam się, że….
  • I am really sorry that I cannot, but maybe we can meet next week? – Jest mi bardzo przykro, że nie mogę, ale może spotkamy się w przyszłym tygodniu?