• Excuse me, where’s the nearest…..? – Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a…
 • Excuse me, is there a ……. near here? – Przepraszam, czy w pobliżu jest…
 • Can (could) you tell me how can I get to….? – Czy może mi Pan/ Pani powiedzieć, jak dotrzeć do…
 • Could you tell me the way to … – Czy może mi Pan/ Pani wskazać drogę do…
 • How do I get to… – Jak mogę się dostać do…
 • Take the first left (right) lub Turn the first left (right) – Proszę skręcić w pierwszą w lewo (prawo)
 • It’s over there. -To tam (mówimy to wtedy, gdy miejsce, o które pytamy jest widoczne, lub też możemy wskazać je ruchem dłoni)
 • Go straight ahead. – Proszę iść prosto.
 • Go along this road (street). – Proszę iść wzdłuż tej drogi (ulicy)
 • Turn left at the traffic lights. – Proszę skręcić w lewo na światłach
 • Turn right at the roundabout. – Proszę skręcić w prawo na rondzie.
 • It’s the second (third, fourth, etc.) on the right/left. – To będzie druga (trzecia, czwarta) przecznica w prawo/lewo.
 • How far is it? – Jak to daleko?
 • Turn left and then right and go straight on for about 100 meters. – Proszę skręcić w lewo, następnie w prawo, a potem iść prosto przez około 100 metrów.
 • Turn right into Marszałkowska street. – Proszę skręcić w prawo w Marszałkowską.
 • Take a bus/tram/underground number… – Proszę wsiąść do autobusu/tramwaju numer…
 • Get off at the third station. – Proszę wysiąść na trzecim przystanku.
 • Change at Puławska. – Proszę się przesiąść na ulicy Puławskiej.
 • I’m sorry, I don’t know. – Niestety nie wiem.
 • Thank you anyway. – Dziękuję mimo wszystko.