Dziękowanie, wyrażanie wdzięczności

 • Thank you very much – jest formą oficjalną.
  Thanks lub many thanks to mniej oficjalne sposoby powiedzenia tego samego, tak jak polskie „dzięki”.
 • It is (so) kind of you – to bardzo uprzejmie z twojej strony.
 • I’m really grateful to you – jestem bardzo wdzięczny/a
 • I’m very obliged to you – jestem zobowiązany/a

Jeżeli chcemy uściślić, za co dziękujemy, do każdego z tych wyrażeń dodajemy łącznik that a następnie powód, np.:

 • Thank you very much that you have done it for me.
 • I am really greatful that you were there for me.
 • It is so kind of you that you are willing to stay with my child tomo­rrow evening.
 • I don’t know how I can thank you enough – nie wiem, jak ci dziękować
 • I don’t know what I should have done without your help – nie wiem co zrobiłbym/abym bez twojej pomocy.

Reakcje na podziękowania

 • Not at all.
 • You’re welcome.
 • That’s all right – nie ma za co (inaczej nie wypada odpowiadać)