At what time? – O której godzinie?

In how many hours / minutes / days? Za ile godzin?

When was it? – Kiedy to było?

 • before noon – przed południem
 • before 7 p.m. – przed siódmą
 • after 10 p.m. – po dziesiątej
 • at noon – w południe
 • at night – w nocy
 • at midnight – o północy
 • at about 4 p.m. – około czwartej po południu
 • before – wcześniej
 • later – później
 • a little bit later – trochę później
 • earlier – wcześniej
 • on Sunday – w niedzielę
 • in May – w maju
 • I`m not free on Wednesday.
 • in the afternoon – po południu
 • We left early in the morning.
 • What did he say at the end of the yourney.
 • the end of the week – koniec tygodnia
  Frankly, I think we should know more by the end of the week.
 • A few hours earlier, someone had told that…
 • during the day – w dzień
 • In the first half of the year. – W pierwszym półroczu
 • I’m away on holiday until September 4th. (Jestem na wakacjach do 4 września.)
 • It`s the morning – jest ranek
 • It`s the afternoon – jest popołudnie
 • It`s the evening – jest wieczór
 • It`s midday – jest południe, środek dnia
 • It`s midnight – jest północ
 • It`s daytime – jest dzień (między świtaniem a zachodem słońca)
 • It`s nighttime – jest noc, pora nocna

Kiedy mówimy o przyszłości

 • in a week`s time – za tydzień
 • next week/ month – w przyszłym tygodniu/ miesiącu
  The tourist season will start next month. (Sezon turystyczny rozpocznie się w przyszłym miesiącu.)
 • in a month`s time – za miesiąc
  He will return in two years` time. – Wróci za dwa lata.
 • next week/ month/year – w przyszłym tygodniu/ miesiącu/ roku
 • late next week – pod koniec przyszłego tygodnia
  Would you be in favour of another trip to London late next week? (Czy byłby pan za jeszcze jedną wycieczką do Londynu pod koniec przyszłego tygodnia?)
 • …in twenty minutes` time.– za dwadzieścia minut
 • the day after tomorrow – pojutrze
 • in a hour / a minute / a quarter – za godzinę, mintę, kwadransI
 • in the morning / in the afternoon / in the evening / in ten minutes / in Jnuary / in summer.
  I’ll see you in the afternoon.
  Many tourists come here in summer.

Kiedy mówimy o teraźniejszości

 • now – teraz
 • at the moment – w tym momencie
 • this week – w tym tygodniu

Kiedy mówimy o przeszłości

 • It was bought by my father many years ago.
 • the day before yesterday – przedwczoraj
 • last month / year – w zaszłym miesiącu/ roku
 • a moment ago – przed chwilą
 • Did you go anywhere in the holidays?
 • Did you buy anything this morning?
 • And then at five to twelve the clock stopped.
 • At that moment, everybody began to laugh and sing.
 • He will return in two years` time.

Zwykłe działania

 • On Saturdays we always go to the theatre.
 • I never go to the cinema in the week.