Wyrażenia używane w sklepie

 • Can I help you? – W czym mogę pani/panu pomóc?
 • I’m just looking. – Tylko się rozglądam.
 • How much is it (are these)? – Ile to kosztuje (te kosztują)? – możemy również dodać w takim pytaniu nazwę konkretnej rzeczy, o którą się pytamy, np.:
  • How much is this blouse?
  • How much are these shoes?
 • Can I try it on? (I would like to try it on.) – Czy mogę to przymierzyć?
 • Shall I wrap it for you? – Czy mam to dla pani/pana zapakować?
 • What size? – Jaki rozmiar?
 • Have you got it (them) in a larger (smaller) size? – Czy ma pan/pani to (te) w większym (mniejszym) rozmiarze?