• I’m expecting you for a lunch (dinner) at……. – Zapraszam cię na lunch (obiad) o …..
 • We’ll be delighted to see you for tea tomorrow at… – Będziemy zaszczyceni mogąc przyjąć cię jutro na podwieczorku o….
 • I’m giving (throwing) a party tomorrow, would you like to join us? – Urządzam jurto przyjęcie, czy chciałbyś przyjść?
 • Shall we be expected to wear evening dresses? – Czy będą obowiązywały wieczorowe stroje?
 • I accepted/declined an invitation for a party. – Przyjąłem/odrzuciłem zaproszenie na przyjęcie.
 • I would like to pay you a visit. – Chciałbym złożyć ci wizytę.
 • You needn’t have bought these beautiful flowers. – Nie trzeba było kupować tych pięknych kwiatów.
 • What lovely flowers! – Cóż za piękne kwiaty!
 • Thank you for a great party but I’m afraid I really have to go now. – Dziękuję ci za wspaniałe przyjęcie, ale obawiam się, że muszę już iść.
 • It was really a great party. – To było naprawdę wspaniałe przyjęcie.
 • Many happy returns (of the day) – Sto lat.
 • Long live…..! – Niech żyje!
 • Here’s to you! – Na zdrowie!
 • Cheers! – Na zdrowie.
 • I would like to raise a glass (make a toast) to …….. – Chciałbym wznieść toast za…