• May I remind you that, you cannot smoke in here. – Chciałbym przypomnieć ci, że nie wolno tu palić.
  • Behave yourself! – Zachowuj się!
  • Would you be so kind as to stop smoking in here. – Czy mógłbyś być tak uprzejmy, aby przestać palić.
  • Could you be more careful! – Czy mógłbyś bardziej uważać!
  • Don’t you see the baby is sleeping (I am learning), could you stop screaming (turn the radio off)? – Czy nie widzisz, że dziecko śpi (że się uczę), czy mógłbyś przestać krzyczeć (wyłączyć radio)?