• Shall we go to the cinema? – Może pójdziemy do kina?
  • Let’s go out tonight, (shall we?) – Pójdźmy dziś do kina, (dobrze)?
  • Why don’t we visit Sam tonight? – A może tak odwiedzilibyśmy dziś Sama?
  • What about going to a pub tomorrow? – Co powiesz na wyjście do pubu jutro?
  • Do you feel like going out tonight? – Czy masz ochotę wyjść dziś wieczorem?
  • I suggest a walk. – Proponuję, abyśmy poszli na spacer.
  • I suggest that we should go to the theatre next week. – Proponuję, abyśmy poszli do teatru w przyszłym tygodniu.
  • Are you doing anything this evening? – Czy robisz coś dziś wieczorem?
  • Are you free tomorrow afternoon? – Czy jesteś wolna jutro po południu?
  • What about Friday night? – A może w piątek wieczorem?