Przedstawianie się, przedstawianie kogoś, powitania

 • My name is ….. – Nazywam się…
 • This is Mr. Black – To jest pan Black.
 • Meet my friend John. – Poznaj mojego przyjaciela (znajomego) Johna.
 • Bill, I want you to meet Mary. – Bill, chciałbym, abyś poznał Mary.
 • May I introduce Mr. Black (to you)? – Chciałbym przedstawić (tobie) pana Black.
 • Let me introduce myself, my name is ….. – Chciałbym się przedstawić, nazywam się…
 • I’m pleased to meet you. – Miło mi Pana/Panią poznać.
 • Nice to meet you. – Miło mi cię poznać (mniej formalnie).
 • Glad to met you. – Cieszę się, że mogę Pana/Panią poznać.
 • How do you do? – Jak się Pan/Pani miewa?
 • How are you. – Jak się masz?
 • How are you getting on? – Jak ci leci?