• The train to…… leaves at ….. – Pociąg do …….. odjeżdża o ….
 • What time is the next train to ….., please? – O której godzinie odjeżdża następny pociąg do …..?
 • Can I have my seat reserved? – Czy mogę zarezerwować miejsce?
 • I’d like a single (return) to ……, please. – Chciałbym pojedynczy (powrotny) bilet do ………….
 • Are there any concessions/discounts for students (children)? – Czy są jakieś zniżki dla studentów (dzieci)?
 • Which platform does the train from ……… arrive at? – Na który peron przyjeżdża pociąg z …..?
 • Which platform does the train to ……….. departure from? – Z którego peronu odjeżdża pociąg do ……………….?
 • Which carriage, compartment, seat? – Który wagon, przedział, miejsce?
 • Is there any direct train to ………..? – Czy jest jakiś bezpośredni pociąg do …….?
 • I’m afraid you’ll have to take change at ……………. – Obawiam się, że będzie się Pan/Pani musiał przesiąść w ……………………..
 • May I see your ticket? Tickets, please. – Czy mogę zobaczyć Pański bilet? Bileciki do kontroli.
 • Full fare/ half fare ticket, please. – Poproszę o cały bilet/ połówkę.
 • What time does the plane for ………leave? – O której godzinie odlatuje samolot do …..?
 • When does the plane land in ……………..? O której godzinie ten samolot przylatuje do …….?