Jeżeli chcemy zapytać, jak gdzieś dojść, musimy powiedzieć:

 • Excuse me, where is the nearest post office/bank/railway station?
  Przepraszam, gdzie jest najbliższa(y) poczta, bank, stacja kolejowa?

Możemy także powiedzieć:

 • Can (could) you tell me how can I get to….?
  Czy możesz (może pan/ pani) powiedzieć mi, jak dojść do…………..?

Aby odpowiedzieć, będziecie potrzebowali następujących wyrażeń:

 • Take the first, the second etc. right, left
  Proszę skręcić w pierwszą (drugą itd.) ulicę w prawo/ lewo.
 • Go straight ahead.
  Proszę iść prosto.

Jeżeli zaś nie będziecie wiedzieli, jak dojść do danego miejsca, powiedzcie

 • I’m sorry, I don’t know.