Uprzejme prośby

  • Could you …., please? – Czy mógłby pan/pani…? (Czy byłby pan/pani tak uprzejmy/a…?
  • May I ask you to do it for me? – Czy mogę poprosić, abyś zrobił to dla mnie?
  • Would you mind… (opening the window/my opening the window)? – Czy nie ma pan/pani nic przeciwko temu, aby ………….(otworzyć okno, żebym otworzył okno)?
  • Would you mind if I… (opened the window)? – Czy nie ma pan/pani nic przeciwko abym ………(otworzył okno)?
  • Would you be so kind as… (to meet me tomorrow)? – Czy byłby pan/pani tak uprzejmy/a, aby……….(spotkać się ze mną jutro).