Błędnie:
When I was on holidays in the Caucasus mountains, the mere thought of urban life was really getting me down.

Poprawnie:
When I was on holiday in the Caucasus mountains, the mere thought of urban life was really getting me down.

  • W brytyjskim angielskim dla oznaczenia „urlopu”, „wakacji” używa się słowa holiday. Występuje ono zwykle w liczbie pojedynczej, np. I was on holiday. („Byłem na wakacjach”).
  • Użycie słowa holiday w liczbie mnogiej jest dopuszczalne wraz z zaimkiem dzierżawczym, np.
    During my holidays I was abroad. („Podczas wakacji byłem za granicą”).
  • W amerykańskim angielskim podobnie funkcjonuje słowo vacation.
    W brytyjskim angielskim słowo vacation oznacza „okres wakacyjny, w którym uczelnie, sądy, etc. są zamknięte”.