TOWN czy CITY

Zarówno city, jak i town odpowiadają polskiemu słowu „miasto”.

Wyraz city używany jest do określania większych miejscowości, np.:
London is one of the biggest cities in Europe. (Londyn jest jednym z największych miast w Europie.)

Rzeczownik town stosuje się do małych miejscowoś­ci, „mieścin”, „miasteczek”, np.:
The population of Myślenice is about 20 000 but many people from this town work in Cracow.
(Populacja Myślenic wynosi około dwudziestu tysięcy osób, ale wielu ludzi z tego miasteczka pracuje w Krakowie.)

Gdy mamy do czynienia z bardzo małymi miejscowościami, „wioskami”, użyć możemy np. słowa village, np.:
Pcim is a village located several kilometres from Myślenice. (Pcim to wioska położona kilka kilometrów od Myś­lenic.)

 • souvenir – something that reminds you of a place you once visited; pamiątka (z danego miejsca)
  The girls spent all their pocket money on ice-cream and souvenirs.
  (Dziewczynki wydały całe kieszonkowe na lody i pamiątki.)
 • waymark – a mark indicating the right direction or path; znak kierujący na trasę; szlak
  You should follow the yellow waymark. (Powinieneś iść żółtym szlakiem.)
 • wildlife – the natural world; plants and animals; przyroda, zwierzęta
  In the future Betty would like to explore the wildlife. (W przyszłości Betty chciałaby badać przyrodę.)
 • island – wyspa
 • desert – pustynia

Uwaga! Łatwo pomylić wyrazy desert i dessert.

 • Rzeczownik desert oznacza „pustynię”, np.
  I got lost on Sahara desert. (Zgubiłem się na pustyni Saharze).
  Czasownik desert znaczy „wyludniać”, „opustoszeć”, „dezerterować”, np.
  The building was deserted. („Budynek był opustoszały”).
 • Z kolei słowo dessert oznacza po prostu „deser”, np.
  What a lovely dessert! (Cóż za wspaniały deser!)