School events

Pisząc zaproszenie lub ogłoszenie o jakimś wydarzeniu, powinieneś zwrócić uwagę na te same punkty:

 • Prosty język! – zadbaj o to, aby każdy wiedział, o co chodzi.
 • Używaj krótkich, zachęcających do udziału haseł, np.: Come! You won’t regret! (Przyjdź! Nie będziesz żałować!); This is your chance! (To jest Twoja szansa!).
 • Po napisaniu ogłoszenia lub zaproszenia przeczytaj je uważnie jeszcze raz i zobacz, czy przekazałeś jasno to, o co Ci chodziło.
 • Pamiętaj, że zarówno ogłoszenie, jak i zaproszenie muszą odpowiadać na pytania: Co? Gdzie? Kiedy?
 • Zawsze podaj numer telefonu lub miejsce, gdzie można uzyskać więcej informacji.
 • Nie zapomnij poinformować o wymaganiach, które muszą spełniać zainteresowani, np. yellow clothes only! (tylko żółte ubrania); bring your own food (przynieś swoje jedzenie) itd.

 

An invitation – zaproszenie

Wraz ze swoimi przyjaciółmi z kółka teatralnego chcesz wystawić sztukę (a play). Brakuje Wam jednak aktorów (actors) i aktorek (actresses). Jak napisać zaproszenie na casting (oczywiście po angielsku)?
Oto wzór:

Theatre play audition
You are invited to a

”Romeo and Juliet” casting

You love theatre?
You are responsible and willing to work hard?
You are talented?
Join us and become a star!
The cast of the play has to be completed

The audition will take place on the 2nd of February at 5 p.m. at our school gym.

For more information contact Julia (IIc) or call
Mrs. Kosek on 111 222 33.
All interested, please, confirm your participation till the 28th of January calling Janek on 78 980 23.
Your parents’ approval is required!

Remember!
Your dreams may come true!

 

An announcement – ogłoszenie

Pisząc jakiekolwiek ogłoszenie, pamiętaj aby przyciągało ono uwagę czytelnika!

Formy gramatyczne, których trzeba użyć, pisząc ogłoszenie:

 • it will take place (będzie miało miejsce) – czas przyszły Future Simple (will + czasownik) – obiecujesz zainteresowanym, że to się wydarzy;
 • we are going to start at 9 (mamy zamiar zacząć) – ‘be going to do’ – jeżeli mówisz o planach (planujesz, ale to może ulec zmianie, bo np. będzie za mało ludzi o 9);
 • You can come/you have to be/you need to bring (Możesz przyjść/musisz być/musisz przynieść) – cała lista czasowników modalnych (dla wszystkich osób takie same) i modalnopodobnych (zmieniają się w 3 osobie liczby pojedynczej, przez dodanie „s”). Zwracaj uwagę na znaczenie poszczególnych czasowników!
 • Sign up (Zapisz się) – tryb rozkazujący – to nie tylko rozkaz, ale też forma zachęcająca! Ze zdania w czasie teraźniejszym prostym dla drugiej osoby: You sign up. – odejmujesz ‘you’ i mamy tryb rozkazujący: Sign up!

Młodzi malarze z Twojej szkoły chcą zorganizować wystawę (exhibition) swoich prac. Poprosili Cię, abyś napisał ogłoszenie. Jak to zrobisz?

Great Paintings Exhibition!

On the 4th of March (Saturday) the Great Paintings Exhibition will begin!
We will present pieces of art made by members of the art club of our school.
The event starts at 2 p.m. with a presentation of the young artists.
Make sure you are not late for this meeting with art!

Contest and surprises
for the visitors!
Ticket price: 3 pounds

 

Piszesz ogłoszenie o zawodach sportowych w szkole (a sports competition)? Potrzebujesz słownictwa!

to take place – mieć miejsce, odbywać się
to take part – brać udział
to participate – uczestniczyć, brać udział
to win – wygrywać
a wide range – szeroki wybór
sprinting – sprint
long-distance running – big długodystansowy
relay – sztafeta
long jump – skok w dal
high jump – skok wzwyż
javelin (throwing a spear) – rzut oszczepem
discus throw – rzut dyskiem
shot putt – pchnięcie kulą
to sign up – zapisać się

 

BIG SPORTS DAY

On the 15th of May (Saturday) at 8 a.m. a huge sports competition will take place in our school!
If you are a student at our school, you love sport and want to win, you have to be here!
You can participate in a wide range of ‘track and field’ events such as:
• sprinting
• long-distance running
• relay
• long jump
• high jump
• javelin (throwing a spear)
• discus throw
• shot putt

Sign up today and come to our after-school training sessions!

 

SUMMER JOBS!

You want to spend a fantastic time in a foreign country and earn your spending money?

Excellent opportunity!
Developing skills!
Generous spending money!
Great visiting programme!

Working and learning in a Dutch
garden for teens!

For more information write to
Mr. Sanderson at sanderson@hotm.nl

How to write an advert? (Jak napisać ogłoszenie?)

 • Write an eye catching (przyciągający wzrok) title.
 • Use colours, capital letters (wielkie/drukowane litery), drawings (rysunki) – everything that draws attention (przyciąga uwagę).
 • Write who the job is for.
 • Write down the most interesting aspects of the job.
 • Give a phone number or an e-mail address and the name of the person who can give more information.
 • Remember! You don’t need to give all the details (szczegóły). A job advert is short and interesting.

If you are interested in a similar job for students, remember to ask some very important questions.

 • How much they pay per hour?
 • Where you will be staying?
 • How you will get there?
 • How often you are going to work?
 • If they have all the needed certificates (check if it is legal!)?
 • What you will visit and how often?

Słowniczek do ogłoszenia

spending money – kieszonkowe; pieniądze na drobne wydatki
opportunity – możliwości
developing skills – tu: rozwijanie umiejętności
generous – hojny
teens = teenagers – nastolatki
an advertisement = an advert – ogłoszenie

 

Zobacz:

INVITATION – zaproszenie