• good chance of promotion – duża szansa na awans
 • to be promoted – dostać awans
 • to be demoted – zostać zdegradowanym
 • professional improvement – doskonalenie zawodowe
 • job qualifications – kwalifikacje zawodowe
 • permanent job – stałe zatrudnienie
 • seasonal job – praca sezonowa
 • freelance work – praca na zlecenie
 • secure position – bezpieczne ­stanowisko
 • job security – bezpieczeństwo pracy, pewność zatrudnienia
 • dead-end job – praca bez perspektyw
 • temporary contract – kontrakt tymczasowy
 • to retrain – przekwalifikować się
 • to have good job prospects – mieć dobre perspektywy zawodowe
 • no prospects – brak perspektyw
 • trade union – związek zawodowy
 • work code – kodeks pracy
 • to be made redundant – zostać zwolnionym z pracy z powodów niezależnych od pracownika
 • to be fired, dismissed, sacked – zostać zwolnionym z pracy
 • to be on maternity leave – być na urlopie macierzyńskim
 • to retire – przejść na emeryturę
 • to receive an unemployment benefit – otrzymywać zasiłek dla ­bezrobotnych
 • to be on the dole – być na zasiłku (potocznie)

 

working time – czas pracy

 • full-time job – praca na cały etat
 • part-time job – praca na niepełny etat
 • to work part time – pracować w niepełnym wymiarze godzin
 • short working week – krótki tydzień pracy
 • time off – wolny czas
 • flexitime – ruchomy czas pracy
 • compulsory overtime – obowiązkowe nadgodziny
 • shift work – praca na zmiany
 • day shift – zmiana dzienna
 • night shift – zmiana nocna
 • a 9 to 5 job – praca biurowa
 • extra hours – godziny nadliczbowe

Both my parents have full-time jobs. My mum is an accountant so she has a typical nine-to-five job. She does not have to work extra hours so she is usually at home at 6 o’clock. My father is an engineer and main disadvantages of his profession are unsociable hours and compulsory overtime. In winter he has a short working week and a lot of time off. However, in summer he works all days round.

 

Workplace – miejsce pracy

 • comfortable/ clean/ pleasant/ friendly working environment – wygodne/czyste/przyjemne/przyjazne środowisko pracy
 • noisy/ dirty/ dangerous/ unfriendly working environment – głośne/ brudne/ niebezpieczne/ nieprzyjazne środowisko pracy
 • need to commute – konieczność dojeżdżania
 • need to relocate – konieczność przeprowadzki w związku z pracą
 • work conditions – warunki pracy
 • to be self-employed – pracować na własny rachunek
 • self-employment – samozatrudnienie
 • in a factory – w fabryce
 • on an assembly line – przy taśmie montażowej
 • at a machine – przy maszynie
 • in a warehouse – w magazynie
 • in a workshop – w warsztacie
 • in an office – w biurze
 • at the head office – w centrali
 • in customer services – w dziale obsługi klienta
 • for a firm/ company – w firmie
 • in my own company – we własnej firmie
 • in a surgery – w gabinecie lekarskim
 • in a shop – w sklepie

workplace
I have been thinking a lot about my future but I haven’t decided yet what career I should choose. All I know is that I do not want to work in a noisy, dirty and dangerous environment. That is why working in a factory on an assembly line or at a machine is not my idea of a job. I would rather be self-employed in my own company without the necessity to commute or to relocate. I would create good working conditions for my employees. The best ones would have high salaries and good chances of promotion.

I am still a student so I cannot have a permanent job but I have found a seasonal one. I am going to pick strawberries in June and apples in August and September. I know it is only a temporary contract but I will earn some money to go to Britain later. I want to improve my English in order to work as an interpreter or a translator. I realize that at the beginning it will probably be freelance work. Although I cannot count on a secure position, it will not be a dead-end job. I dream of working for big firms or even at the head office of a powerful company.

 

Facebook aleklasa 2