• to reverse – cofać
 • to overtake – wyprzedzać
 • to brake – hamować
 • to accelerate – przyspieszyć
 • to change gear – zmienić bieg
 • to blow one’s horn – zatrąbić
 • to give priority to sb – ustąpić komuś pierwszeństwa
 • to cut sb up – zajechać komuś drogę
 • to indicate – włączyć kierunkowskaz
 • to let the clutch out – puścić sprzęgło
 • to push the clutch in – wcisnąć sprzęgło
 • to pull off – ruszyć
 • to pull out – wyjechać na jezdnię
 • to pull over – zjechać na bok i zatrzymać się
 • to pull up – zatrzymać się
 • to reduce – zwolnić, zmniejszyć prędkość
 • to slam on the brakes – nacisnąć nagle na hamulec
 • to speed up – przyspieszyć
 • to start up – zapalić (motor)
 • passenger – pasażer
 • pedestrian – pieszy
 • road traffic regulations – zasady ruchu drogowego
 • change lanes – zmieniać pas ruchu
 • slow down – zwolnić
 • look out! – uważaj!

breakdown – awaria

 • on a motorway – na autostradzie
 • in a built-up area – w obszarze zabudowanym
 • on a roundabout – na rondzie
 • detour/ diversion – objazd
 • roadworks – roboty drogowe
 • crossroads – skrzyżowanie
 • to have no petrol/ o run out of petrol – nie mieć paliwa
 • to push a car – pchać samochód
 • to call the towing service – wezwać służbę holowniczą
 • to tow away a car – odholować samochód
 • garage, service station – warsztat samochodowy
 • to repair – naprawić
 • to have/ get a car repaired – oddać samochód do naprawy
 • a tyre is flat – pękła opona
 • to have a puncture – złapać gumę
 • to change tyres – wymienić opony
 • stall – gasnąć (o silniku)
 • the car won’t start – samochód nie chce zapalić
 • excessive fuel consumption – nadmierne zużycie paliwa
 • to service – robić przegląd (np.: I had my car serviced last week.)

I am learning to drive. I have already got to know how to start up, pull off, change gears and pull up. However, now it is time to learn overtaking. I know it is not as difficult as reversing but I am still not good at accelerating. I have problems with letting the clutch out and pushing it in and of course with changing lanes on a motorway. I will also have to read some books about road traffic regulations.

Breakdown
My car broke down on a motorway yesterday. At first I thought I had a puncture, then that I ran out of petrol. Nonetheless, there was something wrong with the engine as it would not start. I had to push the car to the lay-by and call the towing service. They towed it away to the service station where I am having it repaired now.

 

Facebook aleklasa 2