During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with travel, means of transport, etc. You can for example deal with a text concerning different ways of travelling or be asked to describe your favourite places, special places you visited, etc. Below you will find vocabulary connected with travel.

travel – podróż, podróżować

journey – podróż

 • Słowo journey oznacza „podróż”, „wyjazd”, „wyprawę”, np.
  Our journey to the United States was marvelous. (Nasza wyprawa do Stanów Zjednoczonych była wspaniała.)
 • Słowa tego używa się w kontekście dalekich lub powtarzalnych podróży w to samo miejsce; słowo journey występuje w połączeniu z czasownikami make i go on, np.
  We made a marvelous journey. (Odbyliśmy wspaniałą podróż.)
  Duke of Nevermore made a long journey to the Far East, where he made several great scientific discoveries.
 • Słowo travel jest niepoliczalnym rzeczownikiem oznaczającym również „podróż” w znaczeniu ogólnym, np.
  Train travel is very safe. (Podróż pociągiem jest bardzo bezpieczna.)
 • Słowo trip oznacza „krótki wyjazd”, także, choć niekoniecznie, w celach zawodowych, np.
  I was on a business trip in Paris. (Byłem na wyjeździe służbowym w Paryżu.)
 • Słowo tour oznacza „wycieczkę dla przyjemnoś­ci”, zwłaszcza połączoną ze zwiedzaniem wielu miejsc, np.
  In summer I am going to go on a tour to France. (Latem wybieram się na wycieczkę do Francji.)
 • Natomiast słowo voyage oznacza „podróż statkiem (morskim, kosmicznym)”, „długą wyczerpującą podróż”, np.
  I felt sick during my first voyage to England. (Było mi niedobrze podczas pierwszej podróży «rejsu» do Anglii.)

Means of transport and travel

 • aircraft / airplane – samolot
 • bicycle / bike – rower
 • boat – łódź
 • bus – autobus (miejski)
 • car – samochód
 • coach – autokar
 • ferry / ferry boat – prom
 • motorbike / motorcycle – motocykl
 • train – pociąg
 • train compartment – przedział w pociągu
 • subway / underground / tube – metro
 • traffic – ruch uliczny
 • traffic jam – korek uliczny
 • traffic lights – światła uliczne, sygnalizacja świetlna
 • go by car / train / plane – jechać samochodem/ pociągiem/ lecieć samolotem
 • road – droga, szosa
 • motorway – autostrada

Travel – phrasal verbs

 • stop over (to make a break during a journey) – zrobić postój
  I’m tired and hungry. Why don’t we stop over? (Jestem zmęczony i głodny. Może zrobimy postój?)
 • speed up (to start driving faster) – dodać gazu, przyspieszyć
  Don’t speed up! You’re the scariest driver I’ve ever met! (Nie dodawaj gazu! Jesteś najstraszniejszym kierowcą, jakiego spotkałem!)
 • pull away (to start moving) – ruszyć z miejsca
  The bus suddenly pulled away. (Autobus ruszył niespodziewanie.)
 • pull off (of a vehicle) to be driven, to start moving – ruszać;, zjeżdżać (z drogi)
  Let’s pull off the road and get off the car for a while. (Zjedźmy z drogi i wysiądźmy na chwilę z samochodu.)
 • pull out (of a vehicle) to move away – odjeżdżać
  Get on the train before it starts pulling out. (Wsiadaj do pociągu, zanim zacznie odjeżdżać.)

Travel – words and useful phrases

 • arrival – przyjazd
 • arrive in/at – przybyć do
 • schedule – rozkład jazdy
 • behind schedule – opóźnienie
 • on schedule – zgodnie z rozkładem jazdy
 • book – zarezerwować, zabukować
 • depart from – wyjeżdżać z
 • departure – odjazd
 • destination – cel podróży
 • fare – money paid for a journey; opłata za przejazd
  Remember we’ve got to pay the fare – you can’t spend all on food.
  (Pamiętaj, że musimy uiścić opłatę za przejazd – nie możesz wydać wszystkiego na jedzenie.)
 • due – planowy, planowany
  The train from Liverpool is due to arrive at 5.48. (Pociąg z Liverpoolu przyjedzie o 5.48.)
 • to commute to work – dojeżdżać do pracy
 • weight limit on hand luggage – dozwolona waga bagażu podręcznego
 • passenger – pasażer
 • ticket – bilet
 • one-way ticket – bilet w jedną stronę
 • period ticket – bilet okresowy
 • season ticket – bilet sezonowy
 • return ticket – bilet powrotny
 • ticket office – kasa biletowa

THROUGH, ACROSS czy ALONG

Uwaga!
Opisując podróż czy przebytą trasę, używamy przyimków ruchu. Niektóre z nich łatwo pomylić.

 • Przyimek across „przez” używany jest do opisania ruchu po powierzchni, przemierzania jakiegoś obszaru, np.:
  Columbus sailed across the Atlantic. (Kolumb żeglował przez Atlantyk.)
 • Słowo along używane jest zazwyczaj, by określić kierunek ruchu „wzdłuż (czegoś)”, np.:
  Drake sailed along the Spanish coast. (Drake żeglował wzdłuż hiszpańskiego wybrzeża.)
 • Słowo through „poprzez” odnosi się z kolei do ruchu przez coś, przedostawania się (na drugą stronę), przebijania się na wylot, np.:
  Air entered the room through the narrow opening. (Powietrze dostało się do pokoju przez cienką szparkę.)

Przyimki through i across używane bywają w bardzo zbliżonym znaczeniu.:

 1. The path led through the woods.
 2. The path led across the woods. (Ścieżka wiodła przez lasy.)
 3. The path led along the woods. (Ścieżka wiodła wzdłuż lasów.)
 4. We went through the tunnel. (Przeszliśmy przez tunel.)
 5. She wandered across the meadow. (Przechadzała się (bez celu) po łące.)

Zdanie (1) opisuje poruszanie się między drzewami, wśród drzew, natomiast w zdaniu (2) las postrzegany jest jako pewien jednolity obszar, który można przemierzać. Zdanie (4) odnosi się do „przedostawania się przez przestrzeń/ coś”, konieczne jest zatem użycie przyimka through.

Ways of travelling

 • hitch-hike (to travel by strangers’ cars for free) – podróżować autostopem
  It was our best holiday – we visited Germany, France, Spain and Portugal. I really like hitch-hiking.
  (To były nasze najlepsze wakacje – byliśmy w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii i Portugalii. Naprawdę lubię podróżować autostopem.)
 • wander – wędrować, podróżować
 • ride – przejażdżka; jechać (na rowerze, koniu, motorze)
 • take/ go for a ride – jechać na przejażdżkę
 • take/ go on a cruise – pojechać w rejs
 • route – trasa

 

Facebook aleklasa 2