During your matura exam you are likely to deal with texts connected with technology. Examination tasks may, for example, involve:

 • answering questions concerning a written text or recording dealing with the topic of science and/ or new technologies;
 • stating your opinion concerning the influence of modern technologies on people’s lives;
 • solving a test checking your lexical knowledge.

Below you will find vocabulary connected with the topic and mistakes that Polish students often make.

 

Technology

 • technology – technologia; technika
 • technique – technika, metoda
 • technician – technik
  He was an ingenious technician. Look at all the devices he invented!
 • tool – narzędzie
  Uwaga! Kiedy mówimy o „zrobieniu czegoś za pomocą jakiegoś narzędzia”, używamy konstrukcji do something with a tool, np.
  I did it with a hammer. (Zrobiłem to za pomocą młotka.)
  You needn’t worry. You can bend it with pliers. (Nie martw się. Możesz zgiąć to za pomocą
 • machine – maszyna
 • machinist – mechanik
  device – urządzenie, mechanizm
 • devise – wymyślić, wynaleźć, skonstruować
  Greg’s got a knack for technology. He can devise all sorts of things like tools and electronical stuff.
 • discover (odkryć, wynaleźć)
 • discovery (odkrycie)
 • discoverer (odkrywca, wynalazca)
 • invent (wynaleźć, skonstruować)
 • invention (wynalazek)
 • inventor (wynalazca)

Uwaga! Czasownik invent jest często mylony z wyrazem discover, które znaczy „odkryć”, „wynaleźć (coś już istniejącego, ale nieznanego)”, „dojść do czegoś po lekturze/ badaniach”, np.

 • A new virus has been discovered by a famous physician.
 • It is said that America was discovered by Columbus in 1492.
  (Mówi się, że Ameryka została odkryta przez Kolumba w 1492 roku.)

Słowo invent znaczy „stworzyć (coś, co nie istniało wcześniej)”, „wymyślić”, „wynaleźć (coś nieistniejącego wcześniej)”, np.
George Stephenson invented the first steam locomotive in 1814. (George Stephenson wynalazł pierwszą lokomotywę parową w 1814 roku.)

 • ppliance – urządzenie
 • battery – bateria; akumulator
 • cable – przewód
 • electronic – elektroniczny
 • engine – motor, silnik
 • manual – instrukcja obsługi
 • mobile (phone), cell phone – telefon komórkowy
 • plug – wtyczka, włączać do kontaktu
 • socket – kontakt
 • wire – kabel

Broken/ out of order/ not working

 • Wyraz broken znaczy „pęknięty”, „rozbity”, „uszkodzony mechanicznie”, „zniszczony”, np.
  What a pity that my vase is broken! (Jaka szkoda, że moja waza jest pęknięta!)
 • Zwrot not working znaczy po prostu „niedziałający”, „zepsuty”, np.
  There was a short circuit in the morning, and the TV set isn’t working now. (Rano było zwarcie (krótkie spiecie) i teraz telewizor nie działa.
  The radio is not working. (Radio jest zepsute.)
 • To samo zresztą oznacza zwrot out of order, tylko że jest bardzo oficjalny.

The computer

 • computer – komputer
 • laptop – komputer przenośny
 • personal computer (PC) – komputer osobisty
 • computer game – gra komputerowa
 • thumb candy (a computer game which requires only hand-eye coordination but doesn’t involve strategic thinking – komputerowa gra czysto zręcznościowa
  I’m not really keen on such thumb candies. (Niezbyt lubię takie gry zręcznościowe.)
 • computer graphics – grafika komputerowa
 • computer hardware – sprzęt komputerowy
 • computer language – język komputera (wewnętrzny, programowania
 • computer memory – pamięć komputera
 • computer science – informatyka
 • computer scientist – informatyk
 • computer programme – program komputerowy
 • computer programmer – programista
 • computer software – oprogramowanie
 • data – dane

Uwaga! Słowo data to rzeczownik występujący tylko w liczbie mnogiej i oznacza dane, np.
The computer data are very promising – let’s check the market. (Dane komputerowe są bardzo obiecujące – sprawdźmy ten rynek.)

 • database – baza danych
 • download (a file) – ściągać plik
  I downloaded the latest version of the program from the internet. (Ściągnąłem najnowszą wersję programu z internetu.)
 • file – plik
 • floppy disk – dyskietka
 • hard disk – twardy dysk
 • key – klawisz
 • keyboard – klawiatura
 • monitor – monitor
 • printer – drukarka
 • surf the Internet – surfować w sieci

The computer – attitudes

 • mouse potato (someone who spends long periods of time using the Internet or playing computer games) – osoba spędzająca dużo czasu przy komputerze, głównie dla rozrywki
  (You’ll never really talk to those mouse potatoes. Try if you don’t believe me – they’ll not even look up at you!)
  Nie porozmawiasz z tymi ludźmi wpatrzonymi w ekran komputera. Spróbuj, jeżeli mi nie wierzysz – nawet na ciebie nie spojrzą!
 • cyber-widow (a person whose partner spends most of the time surfing the Internet – cyber wdowa, partnerka osoby spędzającej większość czasu w internecie.
  Should I buy another HD as a Christmas present? Well, I’m not kidding, I’ve just become a cyber-widow!
  (Czy mam mu kupić pod choinkę twardy dysk? Nie żartuję, zostałam ostatnio „cyber wdową”!)
 • e-mentor (a person who helps and gives advice to others via the Internet) – osoba doradzająca innym przez internet
  Susan’s experience and knowledge were appreciated and she was asked to become an e-mentor. She’s going to advise younger teachers.
  (Doświadczenie i wiedza Susan zostały docenione i poproszono ją, by została osobą, która doradza innym za pośrednictwem internetu. Będzie udzielała porad młodszym nauczycielom.)
 • egosurfer (a person who surfs the Net in search of their name or their business’s name) – osoba poszukująca w internecie wzmianki o sobieBeing a typical egosurfer, Chris would spend hours staring at the screen. (Jako typowa osoba poszukująca wzmianki o sobie w sieci, Chris godzinami wpatruje się w ekran.)
 • dataholic (a computer-addicted person) – osoba uzależniona od komputera
  It’s obvious he’s become a dataholic. He’s given up all his interests and spends all day staring at the computer screen.
  (Oczywiste jest, że uzależnił się od komputera. Porzucił wszystkie swoje zainteresowania i cały dzień wpatruje się w ekran.)
 • Internot (a person who refuses to use the Internet) – przeciwnik internetu, osoba niekorzystająca z sieci
  Sophie seems an Internot at first, but she does surf the Net when she really needs to.
  (Sophie sprawia wrażenie przeciwniczki internetu, ale serfuje po nim, kiedy tego naprawdę potrzebuje.)
 • computer nerd/computer geek – osoba zafascynowana komputerami, maniak komputerowy

Communication

 • e-mail – poczta elektroniczna
 • barfmail (an e-mail message sent out in all directions) e-mail wysyłany automatycznie do wielu internautów
  Before I read my mail, I have to cope with all that spam and barfmails. (Zanim przeczytam swoją pocztę, muszę uporać się z tymi wszystkimi niechcianymi e-mailami i wiadomościami wysyłanymi do wielu internautów.)
 • compunication (computer+communication) – all the ways of communication based on the computer – sposoby komunikacji oparte na technologii komputerowej
  E-mail and other compunications do not always make life easier. (Poczta elektroniczna i inne formy komunikacji oparte na technologii komputerowej nie zawsze ułatwiają życie.)

Stating your point of view

If you are supposed to present your viewpoint on a certain topic (e.g. say what you think about the pros and cons of technical development), it is very good to use adverbs, such as:

 • frankly – szczerze, np. Frankly, I think he is a liar (= this is my frank, honest opinion).

These adverbs are placed at the beginning of the sentence and are separated from the rest of the sentence by a comma.
Some common viewpoint adverbs:

honestly – szczerze
seriously – poważnie
personally – osobiście
surprisingly – zaskakująco, ku (mojemu) zaskoczeniu
obviously – oczywiście
clearly – wyraźnie, oczywiście
surely – z pewnością
undoubtedly – niewątpliwie

 

Phone – telefon

• to phone sb – telefonować
• to call (someone) – zadzwonić (do kogoś)
• to dial a number – wybrać numer
• phone number – numer telefonu
• dialling code – numer kierunkowy
• extension (number) – numer wew­nętrzny
• reverse-charge call – rozmowa na koszt rozmówcy
• dialling tone – sygnał (w słuchawce)
engaged – zajęty
• to call back – oddzwonić
• to answer the phone – odebrać telefon
switchboard – centrala
• directory enquiries – biuro numerów
• mobile phone (GB) – telefon komórkowy
• cell phone (US) – telefon komórkowy
• to text sb/ to send someone a text message – wysłać SMS-a
receiver – słuchawka
to pick up the receiver – podnieść słuchawkę
message – wiadomość
• answering machine – au­tomatyczna sekretarka
• to leave a message – zostawić wiadomość
• wrong number – zły numer
• fax, fax machine – faks
phonecard – karta telefoniczna
• to put through – połączyć
• to hang up – odłożyć słuchawkę

 

Sophie,
I tried to call you yesterday but the line was engaged all the time. Call me back in the afternoon. If you haven’t got enough money, order a reverse-charge call.

I know Bob is in Liverpool now, but you can find him. Call the directory enquiries. I’m sure they’ll give you his phone number. Then, pick up the receiver, dial his number and wait. If he doesn’t answer the phone, leave a message on an answering machine and hang up.

 

media – środki przekazu

television – telewizja
• TV set – odbiornik telewizyjny
• viewer – telewidz
• cable TV – telewizja kablowa
• digital TV – telewizja cyfrowa
• satellite TV – telewizja satelitarna
• to broadcast – nadawać
aerial – antena
• satellite dish – antena satelitarna
• remote control – pilot
channel – kanał
• to change the channel/ switch to/ turn over to – zmienić kanał
• programme – program
• commercial – reklama
• to switch on – włączyć
• to switch off – wyłączyć
• to break down – zepsuć się
radio – radio
• radio set – odbiornik radiowy
• on the radio – w radiu
listener – słuchacz
• radio station – stacja radiowa
• to tune in – nastawiać
• interference – zakłócenia
• to turn up the radio – nastawić głoś­niej
• to turn down the radio – ściszyć
• to broadcast news – nadawać wiadomości
• radio announcer – spiker radiowy
• anchorman/ anchorperson – gospodarz wiadomości

television
I must admit I’m addicted to television. I have cable television which broadcasts a variety of programmes. It’s very convenient because I need neither an aerial nor a satellite dish. Every afternoon I sit comfortably on the sofa and switch on the TV set. I watch almost everything: films, documentaries and quiz shows. The only thing I hate are commercials but I have a remote control so I can easily change the channel and find something worth seeing.

radio
I wonder why so many people don’t listen to the radio at all. I have radio sets both in the kitchen and in the bedroom. I tune them every morning to my favourite radio station. I’m not a very demanding listener; I like the news and good music. I have my favourite radio DJs and I try to listen to them as often as possible.

Facebook aleklasa 2