Contemporary mass media may be a subject of discussion or essay during your matura exam. You may, for example, be asked to discuss an issue concerning the influence of modern media on our daily life or to write an essay discussing pros and cons of the development of television. Before we focus on examples of such examination tasks, let’s revise vocabulary and phrases concerning mass media.

Uwaga! „Media” to rzeczownik o nieregularnej liczbie mnogiej. Forma liczby pojedynczej brzmi „medium”.

Television

television – telewizja

 • TV – telewizja
 • TV set – telewizor
 • telly – (potocznie) telewizor
 • the box – (potocznie) telewizor
 • TV aerial – antena telewizyjna
 • cable TV – telewizja kablowa
 • sattelite TV – telewizja satelitarna
 • sattelite dish – antena satelitarna
 • screen – ekran
 • video casette/ tape – kaseta video,
 • remote (control) – pilot do telewizora

TV programmes:

 • documentary – film dokumentalny
 • news broadcast – program informacyjny, wiadomości
 • news – wiadomości
 • current affairs programme – program o wydarzeniach bieżących
 • soap opera – opera mydlana
 • sitcom (situation comedy) – sitkom (komedia sytuacyjna)
 • quiz – quiz
 • chat show – program polegający na rozmowach z różnymi osobami, głównie znanymi gwiazdami
 • warmedy – komedia familijna o pogodnym nastroju
 • breakfast television – early morning TV programmes, with the news, weather and special guests etc. – in Britain beginning at 6.00 (BREAKFAST, GMTV, SUNRISE etc.); poranne programy telewizyjne (zawierające prognozę pogody, wiadomości, spotkania z gośćmi)

I like to watch some breakfast television before setting off for work. My favourite is „Sunrise” on Channel 5.
Lubię oglądać niektóre poranne programy w TV przed wyjściem do pracy. Mój ulubiony program to „Sunrise” na Channel 5.

 • sports programme – program sportowy
 • weather forecast – prognoza pogody
 • music programme – program muzyczny
 • variety show – rewia, wodewil
 • commercial – reklama telewizyjna
 • advert – reklama
 • programme – program (audycja)
 • broadcast – program (audycja)
 • channel – program (kanał telewizyjny)

Verbs:

 • broadcast – nadawać (program)
 • receive – odbierać (program)
 • pick up – odbierać (program)
 • show – pokazywać, prezentować
 • zap – przerzucać kanały, zmieniać programy
 • switch over – zmienić kanał
 • turn the volume down/up – ściszyć, zmniejszyć głośność/ pogłośnić
 • tune – stroić, nastawiać

People:

 • foreign correspondent – korespondent zagraniczny
 • TV announcer – prezenter telewizyjny, spiker
 • broadcaster – dziennikarz telewizyjny lub radiowy
 • host – gospodarz programu (quizu, programu dyskusyjnego)

Uwaga! Rzeczownik speaker oznacza mówcę lub głośnik. Kiedy chodzi nam o spikera (w radiu, TV), mówimy announcer lub news anchor.

Other words:

 • coach potato – a person spending time lazily in front of the TV set;
  osoba spędzająca czas na leniuchowaniu przed telewizorem;
 • irritainment (blend created from ‘irritation’ and ‘entertainment’ to convey the irritating quality of the entertainment provided by television); ‘irytująca rozrywka’, czyli oglądanie telewizji
  I thought I’d relax but here I’m just subjected to irritainment.
  Sądziłem, że odpocznę, ale tutaj jestem zmuszony do brania udziału w irytującej rozrywce.

Uwaga
Zasady użycia przedimka określonego i nieokreślonego przed wyrazem „television” i „radio”:
Jeśli mówimy o telewizji jako o formie spędzania czasu, nie używamy przedimka:

 • How often do you watch TV? – Jak często oglądasz telewizję?
 • What’s on television tonight? – Co jest dziś wieczorem w telewizji?

Inaczej jest w przypadku radia:

 • My dad always listens to the radio while he’s driving.
  Mój tata zawsze słucha radia, kiedy prowadzi samochód.

Jeśli mamy na myśli telewizor, wyraz „TV”, „television” itp. poprzedzamy przedimkiem:

 • I decided to get rid of the telly. – Postanowiłem pozbyć się telewizora.
 • She put the vase on the TV. – Postawiła wazon na telewizorze.
 • My cat loves sleeping on the TV set. – Mój kot uwielbia spać na telewizorze.

 

Press

Types of newspapers:

 • newspaper – gazeta,
 • daily – gazeta codzienna,
 • weekly – tygodnik,
 • magazine – tygodnik lub miesięcznik,
 • journal – periodyk o tematyce naukowej lub zawodowej, np.
  The English Teacher’s Journal.
  There are papers in which you can find reliable news and minimum gossip. These papers are called quality papers.
  On the other hand, papers that focus on scandal and gossip and publish big scandalizing photos are called popular newspapers or tabloids (brukowce).

Uwaga!
Istnieje reguła gramatyczna dotycząca użycia przedimka określonego „the” przed nazwami gazet codziennych i tygodników.

 • Tytuły gazet codziennych na ogół poprzedzone są przedimkiem „the” („The Washington Post”, „The Times”).
 • Tygodniki na ogół nie są poprzedzone przedimkiem („New Scientist”, „Newsweek”), niektóre jednak mają przedimek „the” („The Economist”).

Parts of a newspaper:

 • headline – nagłówek,
 • news report – skrót wiadomości,
 • the editorial – artykuł wstępny,
 • article – artykuł,
 • feature article – artykuł niezwiązany z bieżącymi wydarzeniami, ale z określonym tematem, np. z procesami społecznymi, modą, nową technologią, nauką, itp.
 • coverage – reportaż
 • sports report – wiadomości sportowe
 • cartoon – komiks
 • crossword – krzyżówka
 • fashion – moda
 • small ads – drobne ogłoszenia
 • business news – informacje biznesowe
 • scandal – plotki
 • letters page – listy do redakcji
 • column – felieton
 • marmalade dropper – wstrząsający artykuł, informacja, zdjęcie
  She’s well known for writing marmalade droppers.
  Znana jest z tego, że pisze wstrząsające artykuły.

People:

 • journalist – dziennikarz
 • columnist – felietonista
 • editor – redaktor
 • editor-in-chief – redaktor naczelny

 

Examination tasks

During your matura exam you can be requested to write an essay concerning different issues. You must regard a controversial issue, state your point of view and provide arguments. For example, you can be asked to write an essay: „Should parents always control what their children watch?”

In such a piece of writing you should:

 • List arguments for controlling the content of programmes that children watch.
 • List arguments against controlling the content of programmes that children watch.
 • State your point of view.
 • Provide arguments illustrating your point of view.
 • State your conclusion once again and summarise your arguments.

Other examination tasks:

 • If there were more TV channels available, would the quality of programmes improve?
 • Should certain programmes be censored? Why (not)?
 • Do young people spend too much time watching TV? What are alternative ways of spending leisure time?

 

Useful phrases:

To list arguments

 • Firstly… – Po pierwsze…
 • Secondly… – Po drugie…
 • What is more… – Co więcej, ponadto…
 • Next… – Ponadto…
 • Lastly… – W końcu… (przytaczając ostatni argument)
 • Besides… – Ponadto…
 • Furthermore… – Co więcej, ponadto…

To contrast ideas (e.g. arguments for and against)

 • However… – Jednakże…
 • Nevertheless… – Mimo to…

To sum up

 • To sum up… – Podsumowując…
 • In summary… – Podsumowując…