Przedimek zerowy

Jeżeli mówisz o czymś po raz pierwszy lub ogólnikowo i jest to więcej niż jedna rzecz (liczba mnoga), nie używasz rodzajnika w ogóle, np.

 • Boo is a dog. (Boo jest psem),
  Boo and Chita are dogs. (Boo i Chita są psami).
 • Jack is a nice person. (Jack jest miłą osobą).
  His parents are nice people. (Jego rodzice są miłymi ludźmi).

 

Przedimek określony

The używamy, jeżeli mówimy o:

 • czymś, o czym już wcześniej wspomnieliśmy (mówimy o czymś konkretnym), np.
  The film we saw yesterday was fantastic. (Film, który widzieliśmy wczoraj, był fantastyczny).
  I like the supermarket in your town. (Podoba mi się (ten) supermarket w waszym mieście.)
 • czymś, co jest niepowtarzalne, jedyne na świecie, np.
  What is the longest river in the world? (Jaka jest najdłuższa rzeka na świecie?)
  The only TV programme I watch is the news. (Jedyny program telewizyjny, jaki oglądamy, to wiadomości).
 • the używamy też z takimi słowami, jak: cinema, theatre, radio, television, np.
  We often listen to the radio. (Często słuchamy radia).

Uwaga! Zamiast the, który nie ma dokładnego odpowiednika w języku polskim, możesz używać: this, that, these lub those.

Liczba pojedyncza

 • this – to, ta, ten – przedmiot znajduje się niedaleko osoby mówiącej
  This car is beautiful. Ten samochód jest piekny.
 • that – tamto, tamta, tamten (przedmiot znajduje się daleko od osoby mówiącej)
  That tree is very old. Tamto drzewo jest bardzo stare.

Liczba mnoga

 • these – te, ci (przedmioty znajdują się niedaleko osoby mówiącej)
  Would you wear these shoes? Założyłbyś te buty?
 • those – tamte, tamci (przedmioty znajdują się daleko od osoby mówiącej)
  I can’t see those people any more. Nie widzę już tamtych ludzi.

Rzeczowniki niepoliczalne nie mają liczby mnogiej, dlatego nie możesz z nimi zestawiać słówek typowych dla tej liczby. Nie możesz powiedzieć: These water czy those glass, możesz natomiast używać this i that, np.:

 • Excuse me, is this milk yours? Przepraszam, czy to mleko jest twoje?
 • I can’t lend you this money. It’s not mine. Nie mogę pożyczyć ci tych pieniędzy. Nie są moje.

Liczby możesz używać tylko z rzeczownikami policzalnymi, np. one bike, two bikes... (jeden rower, dwa rowery…).

Rzeczowniki niepoliczalne nie mogą być używane z liczbami. Nie powiesz przecież: six grasses (sześć traw).
Jeżeli chcesz policzyć jakoś wodę, trawę lub ziemię, musisz używać wyrazów określających miarę lub wagę, takich jak np.: szklanka, litr, kilogram, łyżka, butelka itd.

 • a/one carton of milk (jeden karton mleka)
 • a tin of paint (puszka farby)
 • a bottle of wine (butelka wina)
 • half a glass of water (pół szklanki wody)
 • a kilo of cheese (kilogram sera)
 • two litres of juice (dwa litry soku)
 • a loaf/piece/slice of bread (bochenek/kawałek/kromka chleba)
 • three bar of chocolate (trzy tabliczki czekolady)

W języku angielskim jedno słowo może mieć dwa znaczenia. Co więcej, w jednym znaczeniu może być policzalne, w drugim zaś nie.

Policzalne Niepoliczalne
I bought a paper. (Kupiłem gazetę). I bought some paper to write on. (Kupiłem papier do pisania).
A glass of water, please. (Poproszę szklankę wody). This window isn’t made of glass. (To okno nie jest zrobione ze szkła).
I need an iron. (Potrzebuję żelazka). The bridge is made of iron. (Ten most jest zrobiony z żelaza).
One of the lights of your car is broken. (Jedno ze świateł jest zbite). You need light if you want to read. (Potrzebujesz światła, jeżeli chcesz czytać).
I visited him four times last week. (Odwiedziłem go cztery razy w ostatnim tygodniu). You should hurry up because we haven’t got time. (Powinniście się pospieszyć, bo nie mamy czasu).

Kiedy nie używamy rodzajników?

 • Kiedy używamy zaimków dzierżawczych:
  I have a cat. (Mam kota – jakiegoś), ale:
  They love my cat. (Bardzo podoba się im mój kot).
 • Jeżeli używasz czyjegoś imienia lub nazwiska.
  This is Anna. (To jest Anna).
  I’m Johnsson. (Jestem Johnsson).
  Wyjątek: the Simpsons. – Państwo/Rodzina Simpson.
 • Gdy mówimy o krajach i miastach.
  My friend lives in Germany. (Mój przyjaciel mieszka w Niemczech).
  Budapest is really fantastic. (Budapeszt jest naprawdę fantastyczny).

Zobacz:

ARTICLES – przedimki