W języku angielskim, podobnie jak w polskim, rzeczowniki możemy podzielić na dwie grupy:

 • policzalne, opisujące to co można policzyć na sztuki, nie używając żadnych dodatkowych jednostek miary (centymetrów, litrów, szklanek, itp.).
 • Wszystkie pozostałe, a więc rzeczowniki abstrakcyjne (fraternity – braterstwo, love – miłość), opisujące materiały (wood – drewno, glass – szkło), ciecze (milk – mleko, wine – wino) i produkty sypkie (np. sugar – cukier, rice – ryż, coffee – kawa), a także rzeczy, które występują w zbyt dużych ilościach, by można było je policzyć (hair – włosy, sand – piasek), są rzeczownikami niepoliczalnymi. Aby określić ich ilość musimy użyć dodatkowych (policzalnych) jednostek: a cup of milk, one kilo of sugar, two cups of rice, itp.

Przed rzeczownikami policzalnymi możemy postawić przedimek a (an) lub the, zależnie od tego, czy mówimy o jakiejś konkretnej rzeczy, czy też nie. Dla każdego z nich możemy stworzyć liczbę mnogą. Rzeczowniki niepoliczalne zazwyczaj nie tworzą liczby mnogiej.

To, czy rzeczownik jest policzalny, czy też nie, ma istotne znaczenie w przypadku zdań zaczynających się od there is, there are – konstrukcji bardzo powszechnej w angielskim, nie występującej zaś w języku polskim, której używamy, gdy główną informacją zdania, jest to, że coś (ktoś) istnieje (jest) gdzieś, np.: There is a man on the roof. Na dachu jest jakiś człowiek. There is someone outside the window. Ktoś jest za oknem.
Konstrukcja ta wygląda nieco inaczej dla rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej, inaczej zaś dla rzeczowników niepoliczalnych i policzalnych w liczbie mnogiej:

UWAGI:
Jak widać, zastosowane są tu trzy różne przedimki:

 • przedimek a (an) dla rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej występujący w twierdzeniu, pytaniu i przeczeniu (dlatego jest to przedimek nieokreślony, gdyż za pomocą there is wprowadzamy zawsze jakiś nowy rzeczownik), np.: There is a little child on the terrace.
 • przedimek some dla rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej i dla rzeczowników niepoliczalnych, stosowany jest on wyłącznie w twierdzeniu, np. There are some trees on the hill, there is some tea in the teapot. W zdaniach tych można także ominąć przedimek: there are trees on the hill, there is tea in the teapot (nie można tego zrobić w przypadku rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej) lub zastąpić go liczebnikiem, np.: There are five trees on the hill. There are four cups of tea on the table.
 • przedimek any w pytaniach i przeczeniach dla rzeczowników niepoliczalnych, a także dla rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej, np.:
  Is there any tea in the teapot?
  Are there any trees on the hill?
  There isn’t any tea in the teapot.

  Należy pamiętać o specyficznym szyku, którego nie wolno zmieniać. Okolicznik miejsca zawsze występuje na końcu, np.:
  There is no water in the bathtub.
  Po polsku jest zaś odwrotnie: W wannie nie ma wody (zwróćcie uwagę, że wyrazu there nie tłumaczymy na polski).

Zobacz:

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (Countable and Uncountable Nouns)