Gramatyka - praca domowa

Praca domowa z polskiego – gramatyka

1. Jakie zjawiska fonetyczne zachodzą w podanych wyrazach: chleb, jabłko, liczba, przyjaciel, zagadka. chleb [chlep] – utrata dźwięczności na końcu wyrazu jabłko [japko] – uproszczenie grupy spółgłoskowej oraz ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne (dźwięcznego „b” pod wpływem bezdźwięcznego „p”) liczba [lidżba] – udźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne (bezdźwięcznego „cz” pod wpływem dźwięcznego „b”) przyjaciel [pszyjaciel] – ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe (dźwięcznego „rz” pod wpływem bezdźwięcznego „p”) zagadka [zagatka] – ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne (dźwięcznego „d” pod wpływem

Gramatyka – praca domowa

Polecenie: Uzupełnij tabelkę podanymi imiesłowami: pisany, wracając, śpiewając, zjadłszy, piszące, myślące, wybierany, napisawszy. imiesłów                                      imiesłów                                   imiesłów                                            imiesłów przymiotnikowy czynny         przymiotnikowy bierny      przysłówkowy współczesny       przy­słów­ko­wy uprzedni Imiesłowy to trudny temat! Koniecznie zapamiętaj, że imiesłowy to czasowniki nieosobowe! Podział imiesłowów Imiesłowy przymiotnikowe • czynne, mają końcówki: -ący, -ąca, -ące, np. płaczący, myśląca, śpiewające • bierne, mają końcówki: -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, np. malowany, ukryty, zjedzony

Podane wyrazy podziel na te, które mają jedną podstawę słowotwórczą, i na wyrazy, które mają dwie podstawy słowotwórcze.

Podane wyrazy podziel na te, które mają jedną podstawę słowotwórczą, i na wyrazy, które mają dwie podstawy słowotwórcze. myśliwy, samochód, fotelik, grzybobranie, korkociąg, Wielkanoc, oczko, listonosz, bajkopisarz, sąsiadka, szkolnictwo, samolot, fotografia, komputer Pamiętaj! Wyrazy, w których można wyodrębnić dwie podstawy słowotwórcze to wyrazy złożone. Są wśród nich takie, które łączy wrostek (formant łączy dwie podstawy), i takie, które są niejako zrośnięte ze sobą. Jedna podstawa słowotwórcza myśliwy, fotelik, oczko, sąsiadka, szkolnictwo, fotografia,

Wypisz ze zdań zaimki i określ ich rodzaje.

Wypisz ze zdań zaimki i określ ich rodzaje. Kto się lubi, ten się czubi. Jak ty mnie, tak ja tobie. kto – zaimek rzeczowny, względny się – zaimek zwrotny ten – zaimek przymiotny, wskazujący jak – zaimek przysłowny, względny ty – zaimek rzeczowny, osobowy mnie – zaimek rzeczowny, osobowy tak – zaimek przysłowny, wskazujący ja – zaimek rzeczowny, osobowy tobie – zaimek rzeczowny, osobowy Zapamiętaj! 1. Zaimki ze względu na część