Klasyfikacja utworów lirycznych

Ze względu na sposób ujawniania się podmiotu lirycznego.

 • Liryka bezpośrednia
  Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie.

  • Liryka osobista – wypowiedź podmiotu lirycznego jest odbierana jako wypowiedź autora utworu.
  • Liryka roli – podmiot liryczny wypowiada się jako postać historyczna, mitologiczna itp.
  • Liryka maski – podmiot liryczny wypowiada się jako przedmiot, zwierzę, roślina itp.
 • Liryka inwokacyjna (apelu, zwrotu do adresata)
  Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie, kierując swoją wypowiedź do konkretnego adresata, tzw. „ty liryczne”.
  „Ty liryczne” – ten, do którego zwraca się podmiot liryczny (adresat liryczny).
  Adresatem lirycznym może być: osoba, Bóg, pióro, wolność, młodość, ojczyzna itp.
 • Liryka pośrednia
  Podmiot liryczny wypowiada się w trzeciej osobie i jest mniej lub bardziej ukryty.

  • Liryka opisowa – podmiot liryczny wypowiada się poprzez opis obrazu apelującego do przedstawień wyobrażeniowych odbiorcy.
  • Liryka sytuacyjna – podmiot liryczny wypowiada się poprzez rozmowę bohaterów lirycznych.
  • Liryka narracyjna – podmiot liryczny wypowiada się poprzez opowiadanie metaforyczne lub symboliczne.
  • Liryka uogólnień pojęciowych – podmiot liryczny jest ukryty, a utwór jest bezosobowa refleksją.

 

Ze względu na treść wyrażanych przeżyć i postawę wobec świata.

 • Liryka miłosna
  Tematem utworu lirycznego jest:

  • refleksja nad zjawiskiem miłości,
  • konkretne przeżycie miłosne związane z określoną osobą,
  • zmysłowy wymiar miłości.
 • Liryka religijna
  Tematem utworu lirycznego jest:

  • Bóg,
  • rozmowa z osobą boską lub świętą,
  • obrzędowość religijna.
 • Liryka refleksyjno-filozoficzna
  Tematem utworu lirycznego jest:

  • sens życia,
  • rola jednostki w historii,
  • uniwersalna wartość etyczna (dobro, zło, piękno, szlachetność itp.)
  • światopogląd.
 • Liryka patriotyczno-obywatelsko-polityczna
  Tematem utworu lirycznego jest:

  • dobro kraju,
  • wspólne dobro,
  • los narodu,
  • walka o wolność,
  • problem społeczny.
 • Liryka autotematyczna
  Tematem utworu lirycznego jest:

  • poeta,
  • refleksja nad istotą i funkcjami poezji,
  • zabawa językiem – wydobywanie nowych znaczeń w niekonwencjonalnym konstruowaniu wypowiedzi.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Skąd się wzięła nazwa liryka? Przedstaw najważniejsze jej gatunki.

Podmiot liryczny