Funkcje tekstu TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

 

– Wujek Beno zaraz wam wszystko wytłumaczy. Tylko być grzeczni. Wujek Beno pozjadał wszystkie rozumy i Labirynt dla niego to pestka. – Według mnie mechanizm “rozpoznawania” mógłby być całkiem prosty. Próżnia nigdy nie jest doskonała, a zatem pod kopułkami wałęsają się charakterystyczne pary czy atomy znaczone – w śladowych ilościach, oczywiście – które w momencie ładowania towaru osiadają na skafandrze…
– Yonyer urwał, badając, jakie wrażenie wywarły jego słowa.

Marek Oramus Hieny cmentarne

1. Który fragment tekstu najlepiej świadczy o jego funkcji informatywnej?

A. Wujek Beno zaraz wam wszystko wytłumaczy.
B. Tylko być grzeczni.
C. Pod kopułkami wałęsają się charakterystyczne pary czy atomy znaczone.
D. Yonyer urwał, badając, jakie wrażenie wywarły jego słowa.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Który fragment tekstu najlepiej świadczy o jego funkcji impresywnej?

A. Wujek Beno zaraz wam wszystko wytłumaczy.
B. Tylko być grzeczni.
C. Pod kopułkami wałęsają się charakterystyczne pary czy atomy znaczone.
D. Yonyer urwał, badając, jakie wrażenie wywarły jego słowa.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Określ funkcję tekstu:

Ale oto z krańców leśnych wypłynął gnuśny powiew, ze snu twardego obudzony szept, tchnienie rzewne, przeciągłe długo wstrzymywanego oddechu puszcz łysogórskich. Szczyty drzew pochylały się przed nim jakby we czci.

A. impresywna,
B. ekspresywna,
C. poetycka,
D. informatywna
Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Jakie cechy przytoczonego wyżej tekstu pomogły Ci w określeniu jego funkcji?

A. Zawarte w nim informacje.
B. Metafory, epitety, szyk przestawny zdania.
C. Słowa wyrażające uczucia.
D. Rozkaźniki.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Określ funkcję tekstu:

Zobacz, jak zniewalające efekty daje stosowanie szamponu marki Czupryna. Twoje fryzury są sztywne
jak mur i robią niezapomniane wrażenie na sąsiadach. Ten stylling, ten zapach. Weź udział w promocji
szamponu Czupryna – uzyskasz szansę na wygranie rewelacyjnych nagród!

A. impresywna,
B. ekspresywna,
C. poetycka,
D. informatywna

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Jaką funkcję przede wszystkim pełni poniższy tekst?

Adax Bravo trzy 733 w naszej promocji, to coś więcej niż szybki, wydajny komputer dobrej marki. Gratis dodajemy kierownicę genuis z pedałami oraz hitową grę dla tych, którzy lubią szybką jazdę.

A. impresywna,
B. poetycka,
C. ekspresywna,
D. informatywna

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Który z powyższych tekstów reklamowych ma więcej cech tekstu informatywnego?

A. O komputerze
B. O szamponie marki Czupryna
8. Określ funkcję przytoczonego tekstu:

Sprzedam tanio szczeniaki rasy bulterier, do nich kocyki, gumowe kości – gryzaczki i poradnik Wychowanie psa. Cena do pertraktacji.

A. informatywna,
B. poetycka,
C. ekspresywna,
D. impresywna

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Powyższy tekst przekształcono. Określ teraz jego funkcję.

Och! Ze straszliwym żalem i rozpaczą sprzedam szczeniaczki rasy bullterier. Rozpaczam nad rozstaniem z nimi i nad niską cena. Opłakuję maluchy, śliczne kocyki i urocze kości-gryzaczki. I ukochany poradnik Wychowanie psa.

A. poetycka,
B. ekspresywna,
C. impresywna,
D. informatywna

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Przekształć powyższy tekst na tekst o funkcji impresywnej.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Reklama w zależności od jej odbiorcy, używa różnego języka. Połącz charakterystyczne cechy języka reklamy z przykładami. Język reklamy posługuje się głównie:

a) metaforami …………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) wypowiedziami nacechowanymi emocjonalnie ………………………………………………………………………………
c) opisami odwołującymi się do zmysłów …………………………………………………………………………………………..
d) definicjami, terminami naukowymi, analizami …………………………………………………………………………………
e) dowcipem językowym ……………………………………………………………………………………………………………………
f) odwołaniami do świata baśni lub fantazji …………………………………………………………………………………………

A. „Dzięki niemu schudłam 10 kilo!”
B. „chodzi za mną kawa”
C. „Poczujesz, jej woń….”
F. „98 proc. Polaków wybrało…”
G. „wielka wyprz”
E. „Nawet zaklęcie ich nie otworzy!”

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Funkcje tekstu TEST – odpowiedzi

1. C. Zresztą nie tylko to zdanie, ale wszystkie, niemal naukowe, rozważania Yonyera pełnią funkcję informatywną;
2. B. Grzeczni mają być słuchacze wujka Bena. Słuchacze są nakłaniani do odpowiedniego zachowania – to główny wyznacznik funkcji impresywnej;
3. C.,
4. B.,
5. A.,
6. A.,
7. A.,
8. A.,
9. B.;
11. a) B., b) A., c) C., d) F., e) G., f) E.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Funkcje tekstu